Programa

08:45-9:00 Registracija
09:00-10:30 val.
Lektorė Rima Vanagė

Vadovo vaidmuo

 • Vadovo vaidmuo organizacijoje. Dviejų trumpų verslo situacijų analizė/palyginimas.
 • Vadovo kompetencijų ir asmeninių savybių visuma. Kokio vadovo reikės rytdienos organizacijai?

Įvertinsite savo vadovavimo kompetencijas ir numatysite tobulintinas sritis. Turimas vadovavimo kompetencijas įvertinsite pasitelkę testus, patyrimines užduotis, per kolegų grįžtamąjį ryšį.

10:30-10:45 Pertrauka
10:45-12:00
Lektorė Rima Vanagė

Vadovo sąmoningumas

 • Vadovo 7 sąmoningumo lygiai pagal R. Baretą.
 • 4 suderinamumai, kad organizacija sėkmingai funkcionuotų:
  • Ar mano vertybės atitinka mano elgesį?
  • Ar mano elgesys atitinka organizacijos vertybes?
  • Ar organizacijos vertybės atsispindi darbuotojų elgesyje?
  • Ar darbuotojų elgesys teigiamai vertinamas klientų (tiek viduje, tiek išorėje)?

Analizuosite tikrus verslo situacijų pavyzdžius ir drauge ieškosite dažniausių vadovų veiklos klaidų.

 • Organizacijos keičiasi, kai keičiasi vadovai. Asmeninė vadovo vizija: koks vadovas aš noriu būti po 3m.

Kursime savo, kaip vadovo viziją.

 

12:00-13:00 Pietūs
13:00-14:30
Lektorė Rima Vanagė

Turimos kompetencijos

 • Naujas požiūris į jau turimas kompetencijas, įgūdžius. Išmokti tai ką moku, perduoti kitiems.
 • Kokios mano stipriosios savybės? Kas mane daro išskirtiniu vadovu? Kokias savybes noriu paryškinti, o kokias suvaldyti?

Pasitelkę testą atliksime asmeninių savybių auditą.

Patyriminė užduotis skirta bendro sprendimo priėmimui komandoje. ​Analizuosime vadovo rolę konkrečioje situacijoje.

14:30-14:45 Pertrauka
14:45-16:45
Lektorė Rima Vanagė

Vidinė motyvacija ir asmeninis pavyzdys

 • Vidinė motyvacija tobulėti ir augti, padedant augti kitiems.
 • Vadovavimas asmeniniu pavyzdžiu. Savidisciplina ir kaip ją lavinti.
 • Mokymosi grupės sutelktumas ir susitarimai.

Atsliksite patyriminę užduotį ir per ją ieškosite visiems priimtinų elgesio normų dirbant grupėje.

16:45-17:00 Laikas mokymų dienos aptarimui, klausimams
08:45-09:00 Registracija
09:00-10:30
Lektorius Eimantas Sinkevičius

Strategija

 • Strategija. Kas ji ir kaip sudaroma: pagrindiniai aspektai
 • Tikslai ir jų rūšys
 • Tikslų kaskadavimas
 • Rodiklių sistemos sudarymas ir jos stebėjimas komandoje. Rodiklių lygiai organizacijoje bei jų paskirtis
10:30-10:45 Pertrauka
10:45-12:00
Lektorius Eimantas Sinkevičius

Strategija praktiškai

Praktinis komandinis užsiėmimas, kurio tikslas:

 • Strategijos identifikavimas
 • Skirtingų lygių tikslų ir rodiklių gryninimas
 • Komandos vaidmuo siekiant tikslų

Praktinė asmeninė užduotis: identifikuoti asmeninius tikslus bei rodiklius ir suformuluoti tikslus komandai.

12:00-13:00 Pietūs
13:00-14:30
Lektorius Eimantas Sinkevičius

Tikslų pasiekimo kontrolė

 • Kaip efektyviai stebėti ir kontroliuoti tikslų pasiekimą kasdienėje veikloje: sprendimai kasdieniam darbui
 • Komandos įtraukimas, atsakomybės pasidalinimas ir tikslų kaskadavimas komandai
 • Priorietų matrica ir veiklos plano sudarymas
 • Tikslų pasiekimo kontrolė ir koregavimas
 • Ugdomojo vadovavimo įrankių pritaikymas

Praktinė užduotis. Simuliacija su rodiklių rezultatais ir koučingo technikos pritaikymas

14:30-14:45 Pertrauka
14:45-16:45
Lektorius Eimantas Sinkevičius

Sistema praktiškai

 • Efektyvios komandos dinamika ir naudingi vidiniai susitarimai siekiant bendrų tikslų
 • Komandos struktūruotas veiklos progreso aptarimas

Praktinė užduotis. Komandos tikslų, rodiklių ir veiklų (projektų) sistemos parengimas

16:45:17:00 Laikas dienos aptarimui, klausimams
08:45-09:00 Registracija
09:00-10:30 val.
Lektorė Rima Vanagė

Formalus ir neformalus bendravimas

 • Asmeninės erdvės suvokimas ir prisiderinimas prie pašnekovo.
 • Kaip žmonės suvokia ir priima informaciją?
 • Ko reikia, kad mano žodžiu tikėtų?
 • Vidinė komunikacija organizacijoje.
10:30-10:45 Pertrauka
10:45-12:00
Lektorė Rima Vanagė

Susirinkimai

 • Susirinkimai: kaip dažnai, kiek ilgai, kaip juos vesti, ką juose kalbėti?
 • Kaip paskatinti susirinkimuose kalbėti kitus?
 • Kaip paversti susirinkimus rezultatyviais pokalbiais?
12:00-13:00 Pietūs
13:00-14:30
Lektorė Rima Vanagė

Viešas kalbėjimas

 • Kaip nugalėti viešo pasisakymo baimę?
 • Kaip išgryninti pagrindinę pasisakymo žinutę?
 • Argumentavimo menas.
 • Žmonės tiki istorijomis, o ne faktais.
14:30-14:45 Pertrauka
14:45-16:45
Lektorė Rima Vanagė

Gyvenimiškos derybos ir jų taktikos

 • Kaip keisti kito žmogaus įsitikinimus, nuostatas?
 • Konfliktai ir jų sprendimas.
 • Pozityvaus mąstymo ciklas.
08:45-9:00 Dalyvių registracija
09:00-10:30
Lektorė Orinta Žvirgzdinė

Vadovavimo stiliai, situacinis vadovavimas, darbuotojų brandos ugdymas

 • Vadovavimo stilių skirtumai, kada kokį taikyti. Mano vadovavimo stilius.
 • Darbuotojų brandos nustatymas. Kada ir kokį vadovavimo stilių taikyti, priklausomai nuo darbuotojo brandos, kompetencijos ir motyvacijos. Kaip ugdyti skirtingos patirties ir motyvacijos darbuotojus. Kada priimti sprendimą atleisti darbuotoją.

Praktinė užduotis – dalyvių komandos narių analizė, diskusijos, patirties pasidalijimas.

10:30-10:45 Pertrauka
10:45-12:30
Lektorė Orinta Žvirgzdinė

Užduočių delegavimas ir atsakomybės prisiėmimas

Patyriminis žaidimas.

 • Delegavimo principai ir efektyvus procesas. Delegavimas atsižvelgiant į darbuotojo gebėjimus. Lūkesčių suderinimas ir susitarimai.
 • Atsakomybės atidavimas ir prisiėmimas, atsakomybių ribos ir kaip jas apsibrėžti.

Praktinė užduotis – užduoties delegavimo pratimas.

12:30-13:30 Pietūs
13:30-15:10
Lektorė Orinta Žvirgzdinė

Ugdantis ir konstruktyvus grįžtamasis ryšys. 1 dalis

Patyriminis žaidimas

 • Kaip efektyviai ugdyti darbuotojus. Skatinantis/palaikantis modelis.
 • Ugdančio ir konstruktyvaus grįžtamojo ryšio principai.  Dažniausiai vadovų daromos klaidos. Pasiruošimas pokalbiui su darbuotoju.
 • Pagyrimai, kritika, paskatinimas. Kada, ką ir kaip taikyti. Kaip išsakyti ir kaip priimti kritiką. Padrąsinanti kalba.
15:10-15:25 Pertrauka
15:25-16:30
Lektorė Orinta Žvirgzdinė

Ugdantis ir konstruktyvus grįžtamasis ryšys. 2 dalis

 • Partneryste grįstų santykių kūrimas ir bendravimo principai. Pozityvių santykių matrica.

Praktinė užduotis – grįžtamojo ryšio davimas, naudojant išmoktus įgūdžius.

16:30-17:00 Dienos aptarimas, refleksijos
08:45-09:00 Registracija
09:00-10:30 val.
Lektorė Irena Pupienienė

Įvadas. Personalo valdymas. Vadovo vaidmuo personalo valdyme

 • Kas yra personalo valdymas?
 • Kodėl tai yra svarbu ir kuo tai gali būti naudinga viduriniosios grandies vadovams?
 • Koks vaidmuo personalo valdyme tenka vadovui ir ką veikia personalo skyrius?
10:30-10:45 Pertrauka
10:45-12:00
Lektorė Irena Pupienienė

Personalo formavimas. Atranka, įvedimas į darbą, darbuotojų ugdymas

 • Atrankos proceso etapai. Kada prasideda ir baigiasi atrankos procesas? Vadovo vaidmuo atrankoje.
 • Atrankos kanalai. Kaip atsirinkite geriausią darbuotoją iš CV?
 • Kandidatų ir įmonės lūkesčių suderinimas.
 • Įvedimas į darbą, kam to reikia? Adaptacijos procesas, kaip parengti tobulą planą? Naujokų įvedimo klaidos.​

Praktinė užduotis. Atvejo analizė. Atranka. CV vertinimas.

12:00-13:00 Pietūs
13:00-14:30
Lektorė Irena Pupienienė

Atlygio valdymas ir darbuotojų motyvavimas

 • Atlygio sistema. Kas tai?
 • Kaip esamą atlygio sistemą pritaikyti siekiant iškeltų tikslų?
 • Piniginis ir nepiniginis skatinimas. Ar tai veikia?

Praktinė užduotis. Atvejo analizė. Atlygio sistemos vertinimas.

14:30-14:45 Pertrauka
14:45-16:45
Lektorė Irena Pupienienė

Veiklos vertinimas. Grįžtamasis ryšys. Talentų valdymas.

 • Veiklos vertinimas. Tikslų nustatymas. Talentų valdymas.
 • Veiklos vertinimo sistema. Kam ji reikalinga?
 • Vertinimo pokalbis, ką reikia žinoti vadovui? Dažniausiai pasitaikančios klaidos.
 • Tikslų nustatymas ir vertinimas.
 • Talentai, kas jie ir ką su jais daryti?

Praktinė užduotis: pasirengimas metiniam pokalbiui.

16:45-17:00 Laikas mokymų dienos aptarimui, klausimams
08:45-09:00 Registracija
09:00-10:30
Lektorė Aušra Meškauskienė

Įvadas

 • Finansinės ataskaitos ir jų svarba
 • Finansiniai ir ne finansiniai rodikliai
10:30-10:45 Pertrauka
10:45-12:00
Lektorė Aušra Meškauskienė

Skyriaus biudžetas

 • Savikaina ir lūžio taškas
 • Fiksuoti ir nefiksuoti kaštai
12:00-13:00 Pietūs
13:00-14:30
Lektorė Aušra Meškauskienė

Nauja veikla skaičiais

 • Naujos skyriaus veiklos biudžetas: kaip prognozuoti tai, kas neturi istorijos
 • Praktinė užduotis – rengiame naujos veiklos biudžetą
14:30-14:45 Pertrauka
14:45-16:30
Lektorė Aušra Meškauskienė

Prognozės

 • Kas yra forecast‘ai ir kokia jų reikšmė
 • Finansinių skyriaus tikslų stebėsena
16:30-17:00 Laikas aptarimui, klausimams
08:45-09:00 Registracija
09:00-10:30 val.
Lektorė Rima Vanagė

Sprendimai

 • Kaip priimami sprendimai individo bei organizacijos lygmeniu?
 • Racionalūs, emocionalūs ir intuityvūs sprendimai.
 • Sprendimai susiję su žmonėmis, su procesais ir su tikslais.
10:30-10:45 Pertrauka
10:45-12:00
Lektorė Rima Vanagė

Komandos sutelktumas

 • Komandiniai sprendimai: kompromisas ar konsensusas?
 • Įsitraukimas į sprendimų vykdymą. Kaip sužadinti daugiau asmeninės atsakomybė žmonėse, vykdant sprendimus.
 • Komandos sutelktumas į bendrą tikslą.
12:00-13:00 Pietūs
13:00-14:30
Lektorė Rima Vanagė

Alternatyvų paieškos

 • Kuo svarbus kūrybiškumas, priimant sprendimus.
 • Dizaino mąstysenos principai versle.
 • Alternatyvų paieškos metodai.
14:30-14:45 Pertrauka
14:45-16:45
Lektorė Rima Vanagė

Matuojame progresą

 • Skiriama laiko apibendrinti visas akademijos temas.
 • Matuojamas dalyvių vadovavimo kompetencijos progresas ir lyginama, kaip pakito žinios, įgūdžiai nuo pirmos mokymų dienos.
 • Kiekvienas dalyvis gauna grįžtamąjį ryšį surinktą iš lektorių, bei dalyvių tiesiogiai.
„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva