Programa

09:15-09:30 Registracija
09:30-11:00
Viešbutis „Urbihop“

Atlygio sistemos (AS) paskirtis ir naudos

 • Ką gali gera AS ir ko ji negali
 • Būtinos prielaidos gerai AS sukurti

Praktinė užduotis: atvejo analizė „Kaip koreguotumėte atlygio sistemos problemas?“

11:00-11:15 Pertrauka
11:15-12:30
Viešbutis „Urbihop“

Geros atlygio sistemos kriterijai

 • Vidinis teisingumas ir išorinis konkurencingumas
 • Žmogaus prigimtis: išorinio ir vidinio atlygio skirtumai
 • Piniginis ir nepiniginis atlygis
12:30-13:30 Pietūs
13:30-15:00
Viešbutis „Urbihop“

Strategijos ir AS ryšys

 • Kaip strategija lemia skirtumus personalo politikoje
 • Kaip skirtingos personalo politikos atsispindi atlygio sistemoje

Praktinė užduotis: mano įmonės situacijos analizė ir galimi sprendimai

15:00-15:15 Pertrauka
15:15-17:30
Viešbutis „Urbihop“

Atlygio sistemos architektūra

 • AS sudedamosios dalys
 • AS kūrimo žingsniai

Praktinė užduotis ir „namų darbai“: atlygio sistemos kūrimo žingsniai pasirinktai pareigybių grupei

09:15-09:30 Registracija
09:30-11:00
Viešbutis „Urbihop“

Atlygio sistemos architektūra (tęsinys)

 • Kam mokėti?
 • Už ką mokėti?
 • Kiek mokėti?
11:00-11:15 Pertrauka
11:15-12:30
Viešbutis „Urbihop“

Atlygio sistemos architektūra (tęsinys)

 • Kaip mokėti?

Praktinė užduotis: „namų darbų“ situacijų analizė, aptarimas ir pasiūlymų „šturmas“

12:30-13:30 Pietūs
13:30-15:00
Viešbutis „Urbihop“

Atlygio sistemų pavyzdžių aptarimas

 • Bazinės-kintamos dalys
 • Ilgalaikės premijos, jų išmokėjimo sąlygos
 • Atlygio peržiūrėjimo principai
15:00-15:15 Pertrauka
15:15-17:30
Viešbutis „Urbihop“

Atlygio sistemų diegimas

 • Atlygio sistemos ryšys su kitomis personalo vadybos sistemos
 • Dažniausios klaidos diegiant atlygio sistemas

Praktinė užduotis: „karštosios kėdės“ atvejo aptarimas

Pranešėjai
Pranešėjai

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva