Programa

Balandžio 3 d.
08:45-09:00 Registracija
09:00-10:30
Vilnius

Įvadas. Pagrindinės valdysenos sąvokos

 • Prastos valdysenos pasekmės
 • Esminiai valdysenos principai
 • Praktinė užduotis
 • Valdybos vieta ir vaidmuo
 • Valdysenos diegimo „taikiniai“
10:30-10:45 Pertrauka
10:45-12:15
Vilnius

Pagrindiniai valdybos uždaviniai. Strategija ir tikslai

 • Strategijos sąvoka. Misija, vizija ir vertybės
 • Strateginė analizė. Strateginės alternatyvos
 • Valdymas paremtas tikslais. Subalansuota rodiklių sistema. Praktinis pavyzdys
 • Biudžetas ar „Be biudžeto“
 • Strateginiai projektai
12:15-13:00 Pietūs
13:00-15:00
Vilnius

Bendrovės valdymas

Vadovybė, organizacijos struktūra, atlygio sistema

 • Vadovo atranka
 • Bendrovės valdymo struktūra
 • Sprendimo priėmimo limitai. Praktinis pavyzdys
 • Vadovo veiklos vertinimas
 • Atlygio sistema. Pareigybių vertinimas

Vidaus kontrolės sistema. Rizikos valdymas

 • Vidaus kontrolės ir atitiktis
 • Rizikos valdymas
 • Veiklos politikos. Praktinis pavyzdys

Interesų konfliktų valdymas. Komunikacija su interesų šalimis

15:00-15:15 Pertrauka
15:15-17:00
Vilnius

Valdybos veiklos organizavimas

 • Valdybos formavimas. Praktinė užduotis
 • Valdybos pirmininko vaidmuo
 • Valdybos veiklos planas
 • Valdybos darbo reglamentas
 • Valdybos posėdis. Sprendimų priėmimas ir įforminimas. Praktinis pavyzdys
Pranešėjai
Pranešėjai

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva