Programa

Rugsėjo 17 d.
08:45-09:00 Registracija
09:00-10:30
Vilnius

Įvadas. Pagrindinės valdysenos sąvokos

 • Prastos valdysenos pasekmės, pavyzdžiai
 • Esminiai valdysenos principai
 • Praktinė užduotis
 • Valdybos vieta ir vaidmuo
 • Valdysenos diegimo „taikiniai“
 • Diskusija, išvados
10:30-10:45 Pertrauka
10:45-12:15
Vilnius

Pagrindiniai valdybos uždaviniai. Strategija

 • Strategijos sąvoka. Misija, vizija
 • Organizacinė kultūra ir vertybės
 • Strateginė analizė. Strateginės alternatyvos
 • Valdymas paremtas tikslais. Strategijos, tikslų ir veiksmų ryšys. Praktinis pavyzdys
 • Diskusija, išvados
12:15-13:00 Pietūs
13:00-15:00
Vilnius

Strategijos įgyvendinimo ir veiklos priežiūra

Strategijos įgyvendinimo ir veiklos priežiūra

 • Strategijos ir veiklos rezultatų priežiūros schema
 • Planavimo metodai. Biudžetas ir „Be biudžeto“
 • Strateginių projektų valdymas
 • Diskusija. Išvados

Vidaus kontrolės sistema. Rizikos valdymas. Bendrovės valdymo efektyvumas

Vidaus kontrolės Sistema. Rizikos valdymas

 • Vidaus kontrolės sistema
 • Rizikos valdymas
 • Veiklos politikos
 • Diskusija

Bendrovės valdymo efektyvumas

 • Valdybos įgaliojimai
 • Vadovybės įgaliojimai
 • Sprendimo priėmimo limitai
15:00-15:15 Pertrauka
15:15-17:00
Vilnius

Valdybos veikla. Gerosios praktikos diegimas. Išvados

Valdybos veikla

 • Valdybos formavimas. Praktinė užduotis
 • Valdybos pirmininko vaidmuo
 • Valdybos veiklos planas
 • Valdybos darbo reglamentas
 • Valdybos posėdis. Nutarimai. Praktinė užduotis
 • Protokolas ir Nutarimų suvestinė. Praktinis pavyzdys
 • Valdybos veiklos vertinimas
 • Diskusija

Gerosios praktikos diegimas. Išvados

 • Praktinė užduotis
 • Išvados
Pranešėjai
Pranešėjai

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva