Programa

08:45-9:00 Registracija
09:00-10:30

Kokias sąlygas diktuoja šiandienos darbo rinka

 • Šiandienos padėtis darbo rinkoje ir su tuo susiję vadovo uždaviniai
 • Paieškos ir atrankos proceso specifika iš vadovo perspektyvos.

Užduotis savianalizei

10:30-10:45 Pertrauka
10:45-12:00

Atrankos proceso planavimas

 • Korektiškas ir naudingas paieškos ir atrankos procesas
 • Galimi iššūkiai formuojant personalą ir kaip juos įveikti

Praktinė užduotis - proceso planavimas

12:00-13:00 Pietūs
13:00-14:30

Kandidatų pritraukimas. Kaip pristatyti savo įmonę

 • Tradiciniai ir nestandartiniai kandidatų pritraukimo kanalai

Darbas grupėse – skelbimų analizė

 • Kaip „parduoti“ savo įmonę kandidatui. Teorija, diskusija bei individualus darbas apie savo organizacijos kontekstą.

Praktinė užduotis – darbdavio patrauklumas

14:30-14:45 Pertrauka
14:45-16:30

Teisiniai darbuotojų atrankų ir personalo formavimo aspektai

 • Didėjantys reikalavimai dėl kandidatų duomenų apsaugos
 • Nediskriminavimo ir susiję teisiniai reikalavimai
16:30-17:00 Aptarimas, klausimai, tolesnio mokymosi planas ateičiai ir „namų darbai“
08:45-09:00 Registracija
09:00-10:30

Kandidatų tinkamumo vertinimas

 • Klausimai ir patirtys iš pirmosios dalies
 • Kandidatų tinkamumo vertinimo principai. Pavyzdžių ir atvejų analizė, refleksija
 • Konkrečių kompetencijų atskleidimas ir įvertinimas

Diskusija, pavyzdžių ir atvejų analizė, refleksija

10:30-10:45 Pertrauka
10:45-12:00

Pokalbis su galimu darbuotoju

 • Pokalbio plano sudarymas
 • Pokalbio vedimo demonstracinė sesija
 • Kiek šiame pokalbyje teisės?

Diskusija, refleksija

12:00-13:00 Pietūs
13:00-14:30

Pokalbis su galimu darbuotoju (tęsinys)

 • Pokalbio vedimo pratybos (mažose grupėse)

Diskusija, patirties refleksija

14:30-14:45 Pertrauka
14:45-16:45

Vadovo vaidmuo

 • Vadovo vaidmuo tobulinant ir formuluojant efektyvios paieškos ir atrankos organizavimo principus: išsamiai kalbėsime apie proceso dalyvius ir jų vaidmenis organizacijoje.

Tolesnio mokymosi planas ateičiai ir „namų darbai“ – užduotis iki papildomo susitikimo.

9:00-11:30

Atsakymai į individualius klausimus

Ši papildoma sesija po mokymų rengiama siekiant dviejų tikslų.

Pirmiausia, šiuos mokymus rengiame tam, kad jūs sklandžiau ir lengviau atsirinktumėte naujus darbuotojus. Natūralu, kad kai mokymuose įgytas žinias pamėgsite taikyti praktiškai, kils klausimų. Taigi lektoriai skirs laiko į juos atsakyti.

Antra, paskutinę mokymų dieną lektoriai jus išlydės su namų darbų užduotimis. Namų darbai duoda mažai naudos, jei neskiriama laiko aptarti jų rezultatus. Tad net jeigu nuo mokymų pabaigos iki papildomos sesijos jūs neiškosite naujo darbuotojo, labai verta atlikti parengtas užduotis ir skirti laiko panagrinėti jų rezultatus drauge su Solveiga bei Rimantu ir kitais mokymų dalyviais.

Pranešėjai
Pranešėjai

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva