Darbuotojų atranka. Kad pavyktų iš pirmo karto

 • Išmoksite tinkamai apibrėžti savo bei kitų atrankos proceso dalyvių vaidmenis
 • Sužinosite, kokius kandidatų duomenis galite rinkti ir kaip juos tvarkyti
 • Išmoksite atrankos procesą sustyguoti taip, kad jis būtų dar efektyvesnis
Lapkričio 6 ir 27 d.

„Corner“ viešbutis, T. Ševčenkos g. 16, Vilnius

Apie mokymus

Padėtis darbo rinkoje tokia, kad renkasi ne tik darbdavys, bet ir darbuotojas. Patyrę, kvalifikuoti specialistai vienu metu svarsto keletą pasiūlymų ir renkasi tą, kuris labiausiai atitinka lūkesčius dėl darbo turinio, darbo aplinkos, perspektyvų, organizacijos kultūros. Rinkdamiesi darbo vietą, specialistai stengiasi suprasti, kokiame kolektyve ir su kokiu vadovu teks dirbti. Geriausiai tai gali atskleisti pats vadovas. Todėl labai svarbu, kad vadovas nuo pat pradžių ir tinkamai būtų įsitraukęs į darbuotojų paieškos ir atrankos procesą.

Pokalbiai su galimais darbuotojais nėra vadovo kasdienio darbo dalis, todėl neretam vadovui tai – iššūkis. Kaip kalbėti? Nuo ko pradėti? Ką sakyti ir ko nesakyti? Kokius klausimus galima užduoti, o kokių – ne? Kaip vertinti vienokį ar kitokį kandidato elgesį ar atsakymą? Kokius teisinius aspektus privalu žinoti ir apgalvoti iš anksto?

Todėl šių mokymų tikslas – padėti vadovams pasirengti efektyviai organizuoti darbuotojo paieškos ir atrankos procesą bei sėkmingai jame dalyvauti.

Jūs sužinosite:

 • kokie yra vadovo uždaviniai formuojant komandą
 • koks yra vadovo vaidmuo darbuotojo atrankos procese
 • kokie iššūkiai kyla ieškant skirtingų pareigybių darbuotojų ir kaip juos suvaldyti
 • kokių žinių ir įgūdžių reikia vadovui, kad jo dalyvavimas formuojant personalą kurtų pridėtinę vertę
 • kokias klaidas dažniausiai daro vadovai ir kaip jų išvengti
 • kokie teisiniai klausimai susiję su darbuotojų paieška ir atranka, į kuriuos vadovas turi atsakyti (pvz., kokį vaidmenį tame vaidina vis griežtinami asmens duomenų apsaugos reikalavimai arba kada prasideda diskriminacinės rizikos ir t.t.).

Jūs išmoksite:

 • tinkamai suplanuoti paieškos ir atrankos projektą
 • formuoti poreikį, išskirti reikalavimus kandidatams
 • tinkamai apsibrėžti savo bei kitų proceso dalyvių vaidmenis
 • kalbėtis su galimu darbuotoju, formuluoti tinkamus klausimus
 • tinkamai apsibrėžti, kokius kandidatų duomenis galima rinkti, o kokių nerinkti
 • kokių klausimų vengti dėl diskriminacinių rizikų valdymo.

Jūs išsinešite:

 • paieškos proceso planą
 • kandidatų pritraukimo, darbdavio patrauklumo didinimo gaires
 • rekomendacijas, kaip rengti skelbimą
 • pokalbio su kandidatu planą, pokalbio klausimų ruošinius
 • konkrečią patirtį ir įžvalgas apie tai, kaip vertinti specifines kandidato kompetencijas
 • rekomendacijas dėl teisinių aspektų atrankoje: apie kandidato teises, nediskriminavimo reikalavimus
 • teisininko komentarus apie darbo pasiūlymo rengimą, derybas dėl sutarties
 • idėjas apie tai, kaip galima pagerinti naujų darbuotojų paieškos ir atrankos procesą jūsų organizacijoje.

Grupėje jūsų bus ne daugiau kaip 14, tad tikrai turėsite progą užduoti visus rūpimus ar mokymuose kylančius klausimus.

Išsamią mokymų programą rasite paspaudę šią nuorodą.

Mokymus veda

Solveiga Grudienė, „Primum Esse“ direktorė, psichologė, sertifikuota vadybos konsultantė (CMC), koučingo specialistė (ICF), tarptautinė švietimo ekspertė, turinti daugiau nei 20 m. konsultacinio, dėstomojo bei organizacinio darbo patirtį. Vadybinė patirtis - nuo 1994 metų.

Solveiga konsultuoja strateginio planavimo, veiklos vertinimo sistemų, atrankos ir vertinimo sistemų bei metodikų kūrimo ir tobulinimo klausimais, vadovauja darbo keitimo (outplacement) projektams. Ji yra parengusi programas ir nuo 2008 m. reguliariai veda praktinius seminarus apie personalo paiešką ir atranką Personalo valdymo profesionalų asociacijos (PVPA) Standarto programose.

Solveiga aktyviai dalyvauja visuomeninėje profesinėje veikloje – yra Personalo valdymo profesionalų asociacijos (PVPA) valdybos narė, Lietuvos švietimo konfederacijos valdybos pirmininkė, socialiai orientuoto projekto „Renkuosi mokyti!” valdybos narė.

Mokymus veda

Rimantas Stanevičius, „Ellex Valiunas“ advokatų kontoros teisininkas ekspertas, sukaupęs daugiau kaip 12 metų teisinio darbo patirties specializuojantis darbo bei įmonių teisėje, atstovaujant darbo ginčų bylose bei sprendžiant kitus darbo teisės klausimus. Greta darbo teisės, jis taip pat konsultuoja verslą bendrovių valdymo ir kitais korporatyviniais klausimais.

Lektoriai

Solveiga Grudienė
photo
Solveiga Grudienė
„Primum Esse“ direktorė, psichologė, sertifikuota vadybos konsultantė.

Solveiga turi daugiau nei 20 m. konsultacinio, dėstomojo bei organizacinio darbo patirtį. Vadybinė patirtis - nuo 1994 metų.

Solveiga konsultuoja strateginio planavimo, veiklos vertinimo sistemų, atrankos ir vertinimo sistemų bei metodikų kūrimo ir tobulinimo klausimais, vadovauja darbo keitimo (outplacement) projektams. Ji yra parengusi programas ir nuo 2008 m. reguliariai veda praktinius seminarus apie personalo paiešką ir atranką Personalo valdymo profesionalų asociacijos (PVPA) Standarto programose.

Solveiga aktyviai dalyvauja visuomeninėje profesinėje veikloje – yra Personalo valdymo profesionalų asociacijos (PVPA) valdybos narė, Lietuvos švietimo konfederacijos valdybos pirmininkė, socialiai orientuoto projekto „Renkuosi mokyti!” valdybos narė.

Solveiga Grudienė
„Primum Esse“ direktorė, psichologė, sertifikuota vadybos konsultantė.
Rimantas Stanevičius
photo
Rimantas Stanevičius
„Ellex Valiunas“ advokatų kontoros teisininkas ekspertas

Rimantas Stanevičius yra sukaupęs daugiau kaip 12 metų teisinio darbo patirties specializuojantis darbo bei įmonių teisėje, atstovaujant darbo ginčų bylose bei sprendžiant kitus darbo teisės klausimus. Greta darbo teisės, jis taip pat konsultuoja verslą bendrovių valdymo ir kitais korporatyviniais klausimais.

Rimantas Stanevičius
„Ellex Valiunas“ advokatų kontoros teisininkas ekspertas

Programa

08:45-9:00 Registracija
09:00-10:30

Kokias sąlygas diktuoja šiandienos darbo rinka

 • Šiandienos padėtis darbo rinkoje ir su tuo susiję vadovo uždaviniai
 • Paieškos ir atrankos proceso specifika iš vadovo perspektyvos.

Užduotis savianalizei

08:45-09:00 Registracija
09:00-10:30

Kandidatų tinkamumo vertinimas

 • Klausimai ir patirtys iš pirmosios dalies
 • Kandidatų tinkamumo vertinimo principai. Pavyzdžių ir atvejų analizė, refleksija
 • Konkrečių kompetencijų atskleidimas ir įvertinimas

Diskusija, pavyzdžių ir atvejų analizė, refleksija

9:00-11:30

Atsakymai į individualius klausimus

Ši papildoma sesija po mokymų rengiama siekiant dviejų tikslų.

Pirmiausia, šiuos mokymus rengiame tam, kad jūs sklandžiau ir lengviau atsirinktumėte naujus darbuotojus. Natūralu, kad kai mokymuose įgytas žinias pamėgsite taikyti praktiškai, kils klausimų. Taigi lektoriai skirs laiko į juos atsakyti.

Antra, paskutinę mokymų dieną lektoriai jus išlydės su namų darbų užduotimis. Namų darbai duoda mažai naudos, jei neskiriama laiko aptarti jų rezultatus. Tad net jeigu nuo mokymų pabaigos iki papildomos sesijos jūs neiškosite naujo darbuotojo, labai verta atlikti parengtas užduotis ir skirti laiko panagrinėti jų rezultatus drauge su Solveiga bei Rimantu ir kitais mokymų dalyviais.

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva