Programa

09:15–09:30 Registracija
09:30–11:00

Darbuotojų įsitraukimo vertė ir tendencijos

 • Kas yra darbuotojų įsitraukimas? Kaip jis apibrėžiamas ir kodėl jis svarbus įmonėms?
 • Populiariausios darbuotojų įsitraukimo matavimo metodikos. Kiek tai yra mokslas? Ar tai tiesiog apklausa?
 • Kaip darbuotojų įsitraukimas kuria vertę įmonei?
 • Darbuotojų įsitraukimo matavimo kritika – iš kur tai atsiranda?
 • Kokios naujienos, nauji požiūriai renkant ir vertinant darbuotojų grįžtamąjį ryšį?
 • Kaip kintantis darbuotojo gyvavimo ciklas veikia įsitraukimo tyrimus?
11.00–11.15 Pertrauka
11:15–12:30

Kam reikalingi darbuotojų įsitraukimo tyrimai jūsų organizacijai?

 • Kokiais tikslais juos darome? Kaip suformuluoti jums tinkamus darbuotojų įsitraukimo programos tikslus?
 • Kokią tyrimų formą, metodiką pasirinkti?
 • Dažniausios klaidos ir nesėkmės. Kaip jų išvengti?
12:30–13:30 Pietūs
13:30–15:00

Sėkmingas pasirengimas darbuotojų nuomonės tyrimui

 • Ką turi apimti tyrimo planas?
 • Projekto komandos formavimas, vaidmenys ir kitų interesantų įtraukimas
 • Gerosios komunikacijos praktikos ir vengtinos klaidos
15:00–15:15 Pertrauka
15:15–17:00

Tyrimo turinys ir pasirengimas duomenų analitikai

 • Klausimyno formavimas – kokie ir kiek klausimų?
 • Tipiniai tyrimų klausimai
 • Atvirų klausimų ir komentarų naudojimas
 • Darbuotojų demografija ir segmentavimas – kaip užtikrinti konfidencialumą ir kartu reikiamą tyrimo pjūvių detalumą, kaip susieti kitus darbuotojų duomenis su įsitraukimo tyrimo rezultatais papildomai analitikai ir įžvalgoms?
09:15–09:30 Registracija
09:30–11:00

Tyrimo vykdymas

 • Kaip užtikrinti darbuotojų interesą dalyvauti apklausoje?
 • Kokius apklausos būdus pasirinkti – popierinės anketos, internetiniai klausimynai, balsavimo stendai?
 • Kaip ilgai reikėtų rinkti atsakymus? Kaip dažnai priminti?

Tyrimo rezultatų analizė ir pateikimas

 • Kaip pasirinkti tyrimo rezultatų pateikimo formas? Kas turi matyti visas detales, o kas tik apibendrintą informaciją?
 • Kaip, kam ir kada komunikuoti rezultatus?
11:00–11:15 Pertrauka
11:15–12:30

Darbas su tyrimo rezultatais

 • Kas atsakingas už tyrimo rezultatų interpretavimą ir tobulinimo veiksmų planavimą? Koks yra vadovų vaidmuo?
 • Kaip pasirinkti prioritetines sritis planuojant veiksmus?
 • Sėkmingos veiksmų planavimo sesijos paslaptys – kaip padėti vadovams?
 • Ar reikalingas profesionalus fasilitatorius?
12:30–13:30 Pietūs
13:30–15:00

Veiksmų planai ir jų įgyvendinamas

15:00–15:15 Pertrauka
15:15–17:00

„Lietuvos draudimo“ įmonės patirtis

Patirtimi apie darbuotojų įsitraukimą dalinsis „Lietuvos draudimo“ personalo verslo partneris Giedrius Jakubauskas.

Pranešėjai
Pranešėjai

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva