Programa

09:15-09:30 Registracija
09:30-11:00 val.
Vilnius

Įžanga

 • Pažintis su mokymų dalyviais, bei jų patirtimis naudojant įvairias metodologijas (Agile, Waterfall ir kt.)
 • Nedidelis eksperimentas, vaizdingai iliustruojantis, kaip atliekami darbai įvairiomis metodologijomis, įskaitant ir DevOps
 • Trumpa teorinė DevOps apžvalga. Trys kertiniai šios metodologijos žingsniai: Flow, Feedback, Learn & Improve
11:00-11:15 Pertrauka
11:15-13:00
Vilnius

Dirbtuvės: vertės srautas (Value stream)

 • Įvertinsime kelis realius pavyzdžius: kiek standartiškai užtruktų ir iš kokių procesų bei darbų susidėtų naujų funkcijų kūrimas web projekte
 • Sumodeliuosime šių situacijų „vertės srautus“, kuriuose aiškiai galėsime identifikuoti, kuriuos procesus galima optimizuoti, kuriuos atidėti, o kurių galbūt iš viso nepradėti
 • Išbandysime ir įvertinsime, kaip įvairuis suinteresuotos šalys („stakeholders“) reaguoja į standartinius ir DevOps metodologija grįstus funkcijų kūrimo būdus
13:00-13:45 Pietūs
13:45-15:30
Vilnius

Dirbtuvės: nepertraukiamas vertės kūrimas (Continuous delivery)

Trumpinant ir optimizuojant programinės įrangos kūrimo etapus, didėja klaidų rizika. Tačiau ją galime reikšmingai sumažinti tokiais įrankiais ir metodais kaip:

 • Automatinis „deployment’as“
 • Automatiniai testai
 • Feature toggle - Rollback
 • Trunk based development
 • Canary release
 • Database migrations
 • Infrastructure changes

Šiuos įrankius ir metodus išbandysime praktikoje ir pritaikysime vienam iš ryto dirbtuvių metu sukurtų „vertės srautų“.

15:30-15:45 Pertrauka
15:45-17:00
Vilnius

Dienos apžvalga ir namų darbai

 • Aptarsime, kokius įrankius ir kokias metodikas sužinojome
 • Pasitarsime, kaip juos įdiegti mokymų dalyvių kasdien naudojamose sistemose
 • Pasikalbėsime, kaip į DevOps praktikas įtraukti kitus kolegas ir vadovus, kaip komunikuoti įmonėje apie šių metodikų teikiamas naudas
 • Aptarsime namų darbus: pabandyti įgyvendinti ar bent sumodeliuoti galimą DevOps metodologijos taikymą realioms situacijos mokymų dalyvių darbovietėsė: kaip sukurti vertės grandinę, įvertinti perteklinius procesus ir darbus, kokiais įrankiais galima pasinaudoti ir kaip dirbti.
09:15-09:30 Registracija
09:30-11:00
Vilnius

Įžanga

Aptarimas, kaip po pirmosios mokymų dienos sekėsi diegti įrankius bei metodologijas, su kokiais iššūkiais buvo susidurta.

11:00-11:15 Pertrauka
11:15-13:00
Vilnius

Dirbtuvės: PostMortem

DevOps metodologiją lydi klaidos, tačiau DevOps skatina kalbėjimą apie klaidas: tam, kad jos kuo greičiau išryškėtų, kad jų daugiau niekada nebūtų ir kad sistema, darbai bei pasitikėjimas kaskart būtų vis tvirtesni. Tam, kad klystume mažiau, pati sistema (ne procesai ar žmonės) turėtų šią riziką sumažinti.

 • Dirbtuvių metu simuliuosime kritinę klaidą.
 • Jai įvykus, simuliuosime jos aptarimą komandoje.
 • Aptarsime, kaip galėtume išvengti neseniai įvykusių kritinių sisteminių klaidų, neapkaltinant žmonių ir neapkraunant procesų, kurie stabdytų kasdienį darbą.
 • Iš klaidos pasimokysime, kaip konstruoti sistemą ir kolegų darbus, kad ji nebepasikartotų.
13:00-13:45 Pietūs
13:45-15:30
Vilnius

Dirbtuvės: metrikos

Aptarsime ir išbandysime įrankius bei metrikas, skirtas automatinei sistemos būklės stebėsenai ir galimų trikdžių prevencijai

15:30-15:45 Pertrauka
15:45-17:00
Vilnius

DevOps apžvalga ir ateitis

 • Mokymų apibendrinimas, šaltiniai ir kryptys tolesniam domėjimuisi, tobulėjimui
 • Aptarsime kitas detales, kaip sėkmingai diegti DevOps metodiką organizacijoje
Pranešėjai
Pranešėjai

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva