Programa

Spalio 16 d.
09.15–09.30 Dalyvių registracija
09.30–11.00

Finansinių rizikų rūšys ir poveikis verslui

 • Finansinių rizikų pobūdis ir poveikio mastas
  • Valiutų rizika
  • Energetinių, žemės ūkio, metalų ir pan. žaliavų rizikos
  • Palūkanų normų svyravimo rizika
 • Klasikinio, operacinės rizikos ir civilinės atsakomybės draudimų poreikis
11.00–11.15 Pertrauka
11.15–12.30

Rizikų valdymo priemonės, jų taikymas ir kainodara

 • Klasikinio draudimo ir kainodaros principai
 • Išvestinių finansinių priemonių rūšys, pritaikymas verle ir kainodara
  • Neatšaukiamieji sandoriai: išankstiniai, ateities
  • Pasirinkimo sandoriai ir struktūrizuotos išvestinės priemonės
 • Verslo sprendimai, orientuoti į finansinių rizikų valdymą: ilgalaikiai kontraktai, tiksliniai įsigijimai, „įsiūti“ išvestiniai sandoriai ir kt.
12.30–13.30 Pietūs
13.30–15.00

Valiutų ir žaliavų rinkų rizikos valdymas praktikoje

 • Ilgalaikių kontraktų užsienio valiuta, verslo konkurencingumo dėl valiutų svyravimų praktinio valdymo pavydžiai
 • Žaliavų kainos svyravimų praktinio valdymo pavyzdžiai

Praktinė užduotis: mano įmonės situacijos analizė ir galimi sprendimai

15.00–15.15 Pertrauka
15.15–17.30

Verslo atsparumo palūkanų normų rizikoms valdymas praktikoje

 • Verslo jautrumas finansavimo šaltiniams ir jų kainų pokyčiams
 • Palūkanų normų rizikos valdymo išvestinėmis priemonėmis pavyzdžiai
 • Verslo kapitalo struktūros, investicijų finansavimo būdų derinimas su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis
Pranešėjai
Pranešėjai

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva