Programa

Sausio 23 d.
08:45-09:00 Registracija
09:00 - 10:30
Vilnius

Įžanga

  • Grįžtamojo ryšio (GR) svarba
  • GR tipai – konstruktyvus ir nekonstruktyvus, pastiprinimas ir nukreipimas
  • Kaip skirtingas GR veikia žmonių elgesį

Treniruotė „Surask kamuoliuką". Tai pratimas, skirtas grįžtamojo ryšio įgūdžiams lavinti ir pamatyti, kuo konstruktyvus GR skiriasi nuo nekonstruktyvaus.

Savęs įvertinimas. Atvejo analizė

10:30-10:45 Pertrauka
10:45-12:15
Vilnius

GR gavimas

  • Kaip jaučiasi asmuo prašydamas ir gaudamas GR
  • Aktyvus klausymasis
  • GR priėmimo schema

Diskusija. Aktyvaus klausymosi treniruotė. Grįžtamojo ryšio priėmimo treniruotė

12:00-13:00 Pietūs
13:00-14:30
Vilnius

GR teikimas

  • GR planavimo ir teikimo principai
  • Pastiprinimo schema
  • Nukreipimo schema

Diskusija. GR teikimo treniruotės

14:30-14:45 Pertrauka
14:45-16:30
Vilnius

GR ir metinis pokalbis

GR teikimas kaip metinio pokalbio dalis.

Diskusija. Treniruotė. Žaidimas vaidmenimis

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva