Apie mokymus

Kai verslas išauga iki įmonių grupės, atsiranda naujų pačios grupės bei jų finansų valdymo aspektų.

Mokymuose:

 • aiškinsimės, kokios papildomos mokestinės grėsmės ir galimybės atsiranda veikiant įmonių grupėje;
 • gilinsimės į bendrovių tarpusavio skolinimą ribojančios „plonos kapitalizacijos“ taisyklės mokestinius ir teisinius aspektus;
 • analizuosime įvairių specifinių sandorių ir operacijų, susijusių su bendrovės nuosavu kapitalu, apmokestinimo klausimus;
 • aiškinsimės sandorių tarp asocijuotų asmenų kainodaros specifiką: kokius kainodaros metodus taikyti.

Taip pat skirsime laiko pagrindinėms teisinėms bendrovių valdymo nuostatoms, akcininkų bei bendrovės priežiūros ir valdymo organų teisėms ir pareigoms.

Mokymai skirti:

 • verslo savininkams ir bendrovių vadovams nefinansininkams;
 • naujai paskirtiems viduriniosios grandies vadovams;
 • pradedantiems finansų vadovams.

Mokymų tikslas:

 • suprasti pagrindines bendrovės valdymo ir priežiūros organų funkcijas;
 • išmokti iš anksto įvertinti bendrovėje ir bendrovių grupėje priimamų valdymo sprendimų mokestines pasekmes ir priimti apmokestinimo prasme optimalius valdymo sprendimus.

Renkame ne didesnę nei 14 dalyvių grupę.

Algimantas Laurinavičius

yra UAB „Hanner“ finansų direktorius, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto docentas, socialinių mokslų daktaras, 2013 m. apgynęs disertaciją Vilniaus universitete. Magistro laipsnį įgijo Prancūzijoje, Orleano universitete (2007 m.), ir Vilniaus universitete (2008 m.).

Antanas Laurinavičius

rūpinasi UAB „IKFA“ finansais. Jis taip pat yra Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Finansų katedros docentas, socialinių mokslų daktaras, 2014 m. apgynęs disertaciją Vilniaus universitete. Magistro laipsnį įgijo Prancūzijoje, Orleano universitete (2007 m.), ir Vilniaus universitete (2008 m.). Domisi kredito rizikos valdymo, rizikos kapitalo, įmonių finansų bei strateginio valdymo temomis.

Lektoriai

Algimantas Laurinavičius
photo
Algimantas Laurinavičius
UAB „Hanner“ finansų direktorius, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto docentas.

Algimantas yra ir socialinių mokslų daktaras, 2013 m. apgynęs disertaciją Vilniaus universitete. Magistro laipsnį įgijo Prancūzijoje, Orleano universitete (2007 m.), ir Vilniaus universitete (2008 m.).

Algimantas Laurinavičius
UAB „Hanner“ finansų direktorius, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto docentas.
Antanas Laurinavičius
photo
Antanas Laurinavičius
UAB „IKFA“ finansų vadovas, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Finansų katedros docentas

Antanas yra socialinių mokslų daktaras, 2014 m. apgynęs disertaciją Vilniaus universitete. Magistro laipsnį įgijo Prancūzijoje, Orleano universitete (2007 m.), ir Vilniaus universitete (2008 m.). Domisi kredito rizikos valdymo, rizikos kapitalo, įmonių finansų bei strateginio valdymo temomis.

Antanas Laurinavičius
UAB „IKFA“ finansų vadovas, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Finansų katedros docentas

Programa

09:15-09:30 Registracija
09:30-11:00

Bendrovių valdymas

 • Bendrosios ABĮ nuostatos
 • Akcininkų, stebėtojų tarybos, valdybos ir vadovo teisės ir pareigos
09:15-09:30 Registracija
09:30-11:00

Specifinių bendrovės operacijų nuosavu kapitalu apmokestinimas

 • Įstatinio kapitalo didinimo turtiniais įnašais apmokestinimas
 • Įstatinio kapitalo mažinimo apmokestinimas
 • Dividendų apmokestinimas
„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva