Programa

Spalio 4 d.
08:45-09:00 Registracija
09:00-10:30
Vilnius

Bendrovių valdymas

 • Bendrosios ABĮ nuostatos
 • Akcininkų, stebėtojų tarybos, valdybos ir vadovo teisės ir pareigos
10:30-10:45 Pertrauka
10:45-12:15
Vilnius

Įmonių grupės apmokestinimo principai

 • Pelno mokesčio ir PVM „grupavimo schemos“
 • „Plonos kapitalizacijos“ taisyklė ir kiti palūkanų atskaitymo ribojimai
12:15-13:00 Pietūs
13:00-14:30
Vilnius

Specifinių bendrovės operacijų nuosavu kapitalu apmokestinimas

 • Įstatinio kapitalo didinimo turtiniais įnašais apmokestinimas
 • Įstatinio kapitalo mažinimo apmokestinimas
 • Dividendų apmokestinimas
 • Akcijų perleidimo apmokestinimas
 • Savų akcijų įsigijimo apmokestinimas
14:30-14:45 Pertrauka
14:45-16:15
Vilnius

Asocijuotų asmenų sandorių kainodara

 • Sandorių kainodaros dokumentacija
 • Sandorių kainodaros metodai
16:15-16:30 Apibendrinimas, klausimai
Pranešėjai
Pranešėjai

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva