Programa

09:15-09:30 Registracija
09:30-11:00
Vilnius

Bendrovių valdymas

  • Bendrosios ABĮ nuostatos
  • Akcininkų, stebėtojų tarybos, valdybos ir vadovo teisės ir pareigos
11:00-11:15 Pertrauka
11:15-12:45
Vilnius

Įmonių grupės apmokestinimo principai

  • Pelno mokesčio ir PVM „grupavimo schemos“
  • „Plonos kapitalizacijos“ taisyklė
12:45-13:00 Aptarimas, klausimai
09:15-09:30 Registracija
09:30-11:00

Specifinių bendrovės operacijų nuosavu kapitalu apmokestinimas

  • Įstatinio kapitalo didinimo turtiniais įnašais apmokestinimas
  • Įstatinio kapitalo mažinimo apmokestinimas
  • Dividendų apmokestinimas
11:00-11:15 Pertrauka
11:15-12:45

Specifinių bendrovės operacijų nuosavu kapitalu apmokestinimas

  • Akcijų perleidimo apmokestinimas
  • Savų akcijų įsigijimo apmokestinimas

Asocijuotų asmenų sandorių kainodara

  • Sandorių kainodaros dokumentacija
12:45-13:30 Pietūs
13:30-14:45

Asocijuotų asmenų sandorių kainodara

Sandorių kainodaros metodai

14:45-15:00 Aptarimas, klausimai
„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva