Programa

12:45-13:00 Registracija
13:00-14:45
Vilnius

Įžanga: geros prezentacijos elementai

 • Tikslai ir tinkamo turinio parinkimas
 • Optimali trukmė
 • Pavyzdžių analizė: mokomės iš gerų ir prastų atvejų

 

14:45-15:00 Pertrauka
15:00-16:50
Vilnius

Prezentacijos konstravimas

 • Prezentacijų formos: kada kokią vertėtų rinktis
 • Šablono kūrimas
 • Įrankiai ir platformos
 • Praktinė užduotis
08:45-09:00 Registracija
09:00-10:45
Vilnius

Scena dalyviams

 • Praktinės užduoties pristatymas
 • Aptarimas, išmoktos pamokos
10:45-11:00 Pertrauka
11:00-11:15
Vilnius

Scena dalyviams (tęsinys)

 

 

11:15-12:45
Vilnius

Įtaka auditorijai

 • Kūno kalba, mimikos ir balso tonas kaip galios instrumentai
 • Kaip išlaikyti ir susigrąžinti auditorijos dėmesį
 • „Gražios“ prezentacijos spąstai
 • Mokymų apibendrinimas, klausimai
Pranešėjai
Pranešėjai

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva