Programa

Balandžio 16 d.
09:15-09:30 Registracija
09:30-10:00

Konkurencijos teisė

 • Kas tai? Kokių tikslų siekiama?
10:00-11:00

Įmonių susijungimai

 • Kas tai? Kada būtina apie juos pranešti Konkurencijos tarybai?
 • Kada gali kilti problemos konkurencijos teisės požiūriu?
11:00-11:15 Kavos pertrauka
11:15-12:45

Santykiai su konkurentais

 • Bendradarbiavimo galimybės
 • Dalyvavimas asociacijų ir verslo organizacijų veikloje
 • Bendrų projektų įgyvendinimas, keitimasis informacija.
12:45-13:45 Pietūs
13:45-14:45

Santykiai su tiekėjais ir pirkėjais

 • Išimtinumas
 • Kainų nustatymas
 • Papildomi įsipareigojimai
 • Pardavimų skatinimo priemonės
14:45-15:30

Dominavimas

 • Kas yra dominuojanti įmonė?
 • Ko negali daryti dominuojančios įmonės?
15:30-15:45 Kavos pertrauka
15:45-16:15

Finansinė pagalba įmonėms

 • Kas yra valstybės pagalba?
 • Kada ji yra teisėta / neteisėta?
16.15-17:00

Atsakomybė už konkurencijos teisės pažeidimus

 • Baudos įmonėms ir įmonių vadovams
 • Žalos atlyginimas
 • Konkurencijos pažeidimo tyrimas ir nagrinėjimas
 • Atleidimo nuo baudų galimybės
Pranešėjai
Pranešėjai

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva