Programa

Gegužės 14 d.
09:15–09:30 Registracija
09:30–11:00
Vilnius

Veiklos rodiklių svarba. Veiklos rodiklių problemos

Pagrindiniai veiklos rodiklių principai

 • Matavimas turi prasmę kontekste – socialiniai ir organizaciniai organizacijos aspektai
 • Matuojame tik tai, kas svarbu ir kas gali padėti organizacijai augti
 • Matavimo rodiklių integravimas organizacijoje, jų tarpusavio sąryšis
 • Matavimo rodikliai suteikia grįžtamąjį ryšį apie tai, kas įvyko per tam tikrą laiką

Kodėl neveikia veiklos rodikliai organizacijoje?

 • Pagrindinės veiklos rodiklių problemos organizacijoje

Praktinė užduotis – kokios pagrindinės veiklos rodiklių problemos jūsų organizacijoje

11:00–11:15 Kavos pertrauka
11:15–12:45
Vilnius

Kaip pasirinkti tinkamiausius rodiklius

 • Kaip įtraukti suinteresuotus asmenis į veiklos rodiklių pasirinkimo procesą
 • Kaip sukurti veiklos rodiklių medį
 • Kuo kokybiniai veiklos rodikliai skiriasi nuo kiekybinių, ir kaip padaryti kokybinius veiklos rodiklius pamatuojamu

Praktinė užduotis – veiklos rodiklių pasirinkimas

12:45–13:45 Pietūs
13:45–15:00
Vilnius

Veiklos rodiklių diegimas organizacijoje

 • Rodiklio aprašymas
 • Rodiklio tikslas
 • Kur naudojamas rodiklis
 • Kaip apskaičiuojamas rodiklis
 • Kaip pristatomas rodiklis
 • Kas rodiklio savininkas

Praktinė rodiklių diegimo užduotis                 

15:00–15:15 Kavos pertrauka
15:15–17:00
Vilnius

Veiklos rodiklių rezultatų atvaizdavimas, interpretavimas ir nuolatinis veiklos gerinimas

 • Gera veiklos rodiklių ataskaita – suprantama, naudojama ir skatinanti veikti
 • Grafikų , lentelių ir ataskaitų – trūkumai ir privalumai.

Praktinė rodiklių  atvaizdavimo užduotis

Pranešėjai
Pranešėjai

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva