Programa

08:45-9:00 Registracija
09:00-10:30 val.

Kokias sąlygas diktuoja šiandienos darbo rinka

  • Šiandienos padėtis darbo rinkoje ir su tuo susiję vadovo uždaviniai
  • Paieškos ir atrankos proceso specifika iš vadovo perspektyvos. Užduotis savianalizei
10:30-10:45 Pertrauka
10:45-12:00

Atrankos proceso planavimas

  • Korektiškas ir naudingas paieškos ir atrankos procesas
  • Galimi iššūkiai ir kaip juos įveikti

Praktinė užduotis - proceso planavimas

12:00-13:00 Pietūs
13:00-14:30

Kandidatų vertinimas

  • Kandidatų tinkamumo vertinimo principai. Pavyzdžių ir atvejų analizė, refleksija
  • Konkrečių kompetencijų atskleidimas ir įvertinimas

Praktinė užduotis, darbas grupėse

14:30-14:45 Pertrauka
14:45-16:45

Pokalbis su galimu darbuotoju

  • Pokalbio plano sudarymas ir pokalbio vedimo pratybos (mini grupelėse). Patirties refleksija.
  • Tolesnio mokymosi planas ateičiai ir „namų darbai“.
08:45-09:00 Registracija
09:00-10:30

Kandidatų tinkamumo vertinimas

  • Kandidatų tinkamumo vertinimas
  • Klausimai ir patirtys iš pirmosios dalies

Diskusija, pavyzdžių ir atvejų analizė, refleksija

10:30-10:45 Pertrauka
10:45-12:00

Kaip pristatyti savo įmonę

Kaip „parduoti“ savo įmonę kandidatui ir kaip nenusipirkti „katės maiše“. Teorija, diskusija bei individualus darbas apie savo organizacijos kontekstą

12:00-13:00 Pietūs
13:00-14:30

Darbo pokalbis

Pokalbio vedimo pratybos siekiant specifinių tikslų: įvertinti konkrečias kompetencijas, atmesti rizikas, patikrinti motyvaciją ir pan. Patirties refleksija.

14:30-14:45 Pertrauka
14:45-16:45

Vadovo vaidmuo

Vadovo vaidmuo tobulinant ir formuluojant efektyvios paieškos ir atrankos organizavimo principus: išsamiai kalbėsime apie proceso dalyvius ir jų vaidmenis organizacijoje.

Tolesnio mokymosi planas ateičiai ir „namų darbai“ – užduotis iki papildomo susitikimo.

9:00-11:30

Atsakymai į individualius klausimus

Ši papildoma sesija po mokymų rengiama siekiant dviejų tikslų.

Pirmiausia, šiuos mokymus rengiame tam, kad jūs sklandžiau ir lengviau atsirinktumėte naujus darbuotojus. Drauge visiškai natūralu, kad tada, kai mokymuose įgytas žinias pamėgsite taikyti praktiškai, kils klausimų. Taigi lektorė skirs laiko į juos atsakyti.

Antra, paskutinę mokymų dieną lektorė jus išlydės su namų darbų užduotimis. Namų darbai duoda mažai naudos, jei neskiriama laiko aptarti jų rezultatus. Tad net jeigu per šias kelias savaites nuo mokymų pabaigos iki papildomos sesijos jūs neiškosite naujo darbuotojo, labai verta atlikti lektorės parengtas užduotis ir skirti laiko panagrinėti jų rezultatus drauge su S.Grudiene ir kitais mokymų dalyviais.

Tad labai lauksime jūsų papildomoje mokymų sesijoje, kurioje gausite atsakymus į kylusius klausimus ir įtvirtinsite mokymų dienomis gaunas naujas žinias.

Pranešėjai
Pranešėjai

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva