Programa

Spalio 25 d., 2017 m.
09:15-09:30 Registracija
09:30 - 11:00

Įžanga

  • Grįžtamojo ryšio (GR) svarba
  • GR tipai – konstruktyvus ir nekonstruktyvus, pastiprinimas ir nukreipimas
  • Kaip skirtingas GR veikia žmonių elgesį

Treniruotė „Surask kamuoliuką". Tai pratimas, skirtas grįžtamojo ryšio įgūdžiams lavinti ir pamatyti, kuo konstruktyvus GR skiriasi nuo nekonstruktyvaus.

Savęs įvertinimas. Atvejo analizė

11:00-11:15 Pertrauka
11:15-12:30

GR gavimas

  • Kaip jaučiasi asmuo prašydamas ir gaudamas GR
  • Aktyvus klausymasis
  • GR priėmimo schema

Diskusija. Aktyvaus klausymosi treniruotė. Grįžtamojo ryšio priėmimo treniruotė

12:30-13:15 Pietūs
13:15-14:45

GR teikimas

  • GR planavimo ir teikimo principai
  • Pastiprinimo schema
  • Nukreipimo schema

Diskusija. GR teikimo treniruotės

14:45-15:00 Pertrauka
15:00-16:30

GR ir metinis pokalbis

GR teikimas kaip metinio pokalbio dalis.

Diskusija. Treniruotė. Žaidimas vaidmenimis

Pranešėjai
Pranešėjai

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva