Programa

Spalio 11 d., 2017 m.
08:45-09:00 Registracija
09:00 - 10:30
Vilnius

Įžanga

 • Interesų konfliktai – kas tai?
 • Privačių interesų samprata, deklaravimo turinys (įrankiai)
 • Kontrolės ir priežiūros institucijų vaidmuo ir praktika
10:30-10:45 Pertrauka
10:45-12:15
Vilnius

Nušalinimas ir nenušalinimas

 • Nusišalinimo institutas (įrankiai), geroji ir blogoji praktika
 • Nušalinimo ir nenušalinimo atvejai bei kriterijai, klaidos

Atvejo analizė

 

Iki pietų planuojamas rezultatas: visi moka atpažinti 80% interesų konfliktų situacijų.

12:00-13:00 Pietūs
13:00-14:30
Vilnius

Interesų konfliktai organizacijose ir procesuose

 • Atvejo analizė, tęsinys
 • Interesų konfliktas organizacijoje:
  • koks tikslas ir kaip žinosime, kad pasiekėme rezultatą?
  • interesų konfliktų valdymo įrankiai ir  procedūros
  • vadovų ir darbuotojų atsakomybės, kompetencijos
 • Interesų konfliktas procesuose: viešieji pirkimai:
  • Etiškas elgesys pirkimuose
  • Pirkimuose kylantiems interesų konfliktams priskiriami atvejai
  • Komisijos narių, asmenų, vadovo paskirtų atlikti pirkimus ir viešųjų pirkimų procedūrose dalyvaujančių ekspertų nusišalinimo tvarka
  • Tiekėjo pašalinimo pagrindai
  • Pirkimų stebėsena
  • Sutarties pripažinimas negaliojančia ir žalos atlyginimas

Rezultatas: matome ir suprantame, kaip interesų konfliktai valdomi

14:30-14:45 Pertrauka
14:45-16:30
Vilnius

Sudėtingų atvejų analizė

 • Sudėtingų ir neįprastų atvejų analizė, 5 lygio interesų konfliktų situacijos
 • Siaura raudona linija: nuo baudžiamosios atsakomybės iki skaidrių ir pasitikėjimu grįstų santykių rinkoje ir visuomenėje
 • Dažniausiai daromos klaidos ir kaip sukurti mažytes pergales

Rezultatas: gebėjimas savarankiškai analizuoti ir vertinti likusius 20% situacijų.

16:30-17:00 Diskusijos, klausimai ir atsakymai
Pranešėjai
Pranešėjai

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva