Programa

Spalio 12 d., 2017 m.
08:45-09:00 Registracija
09:00 - 10:30
Vilnius

Apmokestinamasis ir neapmokestinamasis asmuo

 • Apmokestinamojo ir neapmokestinamojo asmens sąvokos PVM įstatyme
 • Pagrindinė PVM taisyklė, teikiant paslaugas užsienio asmenims
 • Pavyzdžiai, užduotys.
10:30-10:45 Pertrauka
10:45-12:00
Vilnius

Išimtys iš pagrindinės PVM taisyklės (pradžia)

 • Atstovavimo paslaugos
 • Su nekilnojamais pagal prigimtį daiktais susijusios paslaugos
 • Prekių vežimo paslaugos
 • Keleivių vežimo paslaugos
 • Kultūros, meno, sporto, švietimo, mokslo, mokymo, matinimo, transporto nuomos paslaugos

Praktiniai pavyzdžiai

12:00-13:00 Pietūs
13:00-14:30
Vilnius

Išimtys iš pagrindinės PVM taisyklės (tęsinys)

 • Atstovavimo paslaugos
 • Su nekilnojamais pagal prigimtį daiktais susijusios paslaugos
 • Prekių vežimo paslaugos
 • Keleivių vežimo paslaugos
 • Kultūros, meno, sporto, švietimo, mokslo, mokymo, matinimo, transporto nuomos paslaugos

Praktiniai pavyzdžiai

14:30-14:45 Pertrauka
14:45-16:30
Vilnius

Užduotys bei klausimai

Mokymų dalyviai savarankiškai atliks su paslaugų apmokestinimu ir neapmokestinimu PVM susijusias užduotis. Drauge aptarsite atliekant užduotis kilusius klausimus, nagrinėsite konkrečias situacijas, su kuriomis susiduria bendrovės kasdieniame darbe. Lektorius atsakys ir į individualius jums kylančius klausimus.

Pranešėjai
Pranešėjai

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva