Programa

Lapkričio 7 d.
09:00-09:30 Registracija
09:30-11:00
Vilnius

Bendrieji klausimai

 • Kada laikoma, kad duomenų valdytojai yra bendri duomenų valdytojai?\
 • Asmens duomenų tvarkymo sutartys: kas jose turi būti aptarta, kokias nuostatas rekomenduotina įtraukti?
 • Pranešimas apie incidentus. Kas yra incidentas? Kada pranešti apie incidentą?
 • Poveikio duomenų apsaugai vertinimas: kaip atlikti, kokia jo reikšmė?
 • Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo specifika. Ar visada reikia ištrinti asmens duomenis, esant duomenų subjekto prašymui?
11:00-11:15 Pertrauka
11:15-12:45
Vilnius

Klientų duomenų tvarkymo subtilybės

 • Kaip ir kada informuoti klientus apie jų asmens duomenų tvarkymą? Praktinės rekomendacijos.
 • Tiesioginė rinkodara sutikimo ir teisėto intereso pagrindu. Kada asmuo laikomas klientu?
 • Kas yra profiliavimas?
 • Lojalumo programos ir asmens duomenys.
12:45-13:45 Pietūs
13:45-15:15
Vilnius

Specifinės duomenų tvarkymo sritys

 • Juridinių asmenų valdymo organų, akcininkų asmens duomenys.
 • B2B santykiai ir asmens duomenys.
 • Biometrinių duomenų tvarkymo iššūkiai.
 • Duomenų judėjimas įmonių grupės viduje.
 • Kaip užtikrinti teisėtą duomenų perdavimą į trečiąsias valstybes?
15:15-15:30 Pertrauka
15:30-17:00
Vilnius

Personalo valdymo klausimai. Vaikų asmens duomenys

 • Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo pagrindai. Darbdavio teisėtas interesas ir darbuotojo sutikimas - kaip atskirti?
 • Ar galiu stebėti darbuotoją? Ar surinktą medžiagą galėsiu panaudoti ginčo metu?
 • Kandidatų duomenys: kaip juos tvarkyti?
 • Vaikų asmens duomenų tvarkymo specifika.
Pranešėjai
Pranešėjai

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva