Programa

Rugsėjo 7 d.
08:45-09:00 Registracija
09:00 - 10:30

Rizikų matrica

 • nekilnojamojo turto projektų vystymo grafikas ir rizikų matrica, jų sudarymas
 • naudojimasis viešaisiais registrais.
10:30-10:45 Pertrauka
10:45-12:00

Paieška ir patikrinimas

 • vystymui tinkamo nekilnojamojo turto paieška
 • patikrinimas ir įsigijimas
12:00-13:00 Pietūs
13:00-14:30

Pasirengimas projektui

 • būsimo projekto koncepcija
 • teritorijų planavimas
 • projektinių pasiūlymų rengimas ir viešinimas
 • projekto rengimo rizikos
 • statybą leidžiančio dokumento gavimas​
14:30-14:45 Pertrauka
14:45-16:30

Statybų etapas

 • statybos modeliai
 • statybos rangovo, valdytojo atranka ir konkursas
 • statybos rangos sutarties sudarymas
 • statybos procesas
 • statybos užbaigimas
Pranešėjai
Pranešėjai

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva