Programa

Gegužės 22 d.
09:15-09:30 Registracija
09:30 - 11:00

Prekių eksportas ir 0 proc. PVM

PVM įstatymo 41 straipsnis. Aptarsime prekių eksporto ir PVM 0 proc. tarifo taikymo ypatumus.

Drauge nagrinėsime ir konkrečius pavyzdžius iš įmonių praktikos.

Skirsime laiko savarankiškoms užduotims ir drauge nagrinėsime jų rezultatus.

11:00-11:15 Pertrauka
11:15-12:30

Prekių tiekimas į ES ir 0 proc. tarifo taikymas

Pridėtinės vertės įstatymo 49 straipsnis.

Aptarsime prekių tiekimo į ES ir 0 proc. PVM tarifo taikymo ypatumus. Drauge nagrinėsime ir konkrečius pavyzdžius, su kuriais susidūrė mūsų šalies bendrovės.

Skirsime laiko savarankiškoms užduotims ir drauge nagrinėsime jų rezultatus.

12:30-13:30 Pietūs
13:30-15:00

Verslo tikslai

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 5¹ straipnis.

Aptarsime prekių persivežimą į kitas ES valstybes verslo tikslais. Nagrinėsime konkrečių bendrovių situacijas.

15:00-15:15 Pertrauka
15:15-16:45

Užduotys bei klausimai

Mokymų dalyviai savarankiškai atliks su PVM įstatymo taikymu susijusias užduotis. Drauge aptarsime atliekant užduotis kilusius klausimus, nagrinėsime konkrečias situacijas, su kuriomis susiduria bendrovės kasdieniame darbe. Lektorius atsakys ir į individualius jums kylančius klausimus.

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva