Programa

09:00–09:30 Registracija
09:30–11:00

Įvadas

  • Prielaidos profesionaliai organizacinei struktūrai sukurti
  • Organizacinės struktūros kūrimo klaidos ir kaip jų išvengti
11:00–11:15 Kavos pertrauka
11:15–13:00

Kaip suprasti organizaciją ir jos vystymosi dinamiką?

  • Organizacijos gyvavimo ciklas, jo etapai, organizacijos elgsena jų metu
13:00–13:45 Pietūs
13:45–15:30

Kaip suprasti organizaciją ir jos vystymosi dinamiką?

  • Organizacijos gyvavimo ciklo etapams keliami tikslai ir prielaidos struktūros dizainui
15:30–15:45 Kavos pertrauka
15:45–17:00

Organizacijos vaidmenys rezultatyvumui ir efektyvumui užtikrinti. Jų specifika ir tarpusavio konfliktas

09:00–09:30 Registracija
09:30–11:00

Organizacijos misija ir strategija

  • Kaip parengti organizacijos misiją ir strategiją, kurios sukurtų prielaidas organizacinės struktūros dizainui
11:00–11:15 Kavos pertrauka
11:15–13:00

Organizacinės struktūros turinys ir dizaino principai

  • Padalinių paskirtis
  • Trumpalaikiai ir ilgalaikiai tikslai ir jų įgyvendinimo prielaidos
13:00–13:45 Pietūs
13:45–15:30

Funkcinės padalinių paskirtys ir jų tarpusavio ryšys

  • Pelno centrai, paslaugų centrai ir kokybės centrai
15:30–15:45 Kavos pertrauka
15:45–17:00

Organizacinės struktūros pavyzdžiai

Pranešėjai
Pranešėjai

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva