Programa

Rugsėjo 27 d.
08:45-09:00 Registracija
09:00-10:30
Vilnius

Planų rūšys, planavimo procesas. Praktiniai pavyzdžiai

 • Penki esminiai pokyčiai įsigaliojus Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui
 • Kiek ir kokius duomenis galiu tvarkyti apie darbuotojus bei jų šeimos narius?
 • Darbuotojo tinkamas informavimas: kaip tai padaryti?
 • Ar mano įmonei riekia duomenų apsaugos pareigūno ir kaip įforminti jo paskyrimą?
10:30-10:45 Pertrauka
10:45-12:15
Vilnius

Tinkami dokumentai - pusė darbo

 • Darbuotojo sutikimas: ar galima juo pasikliauti?
 • Kokias nuostatas turėčiau įtvirtinti darbo sutartyje, kad nepažeisčiau darbuotojo teisių?
 • Ar galiu stebėti darbuotoją? Ar surinktą medžiagą galėsiu panaudoti ginčo metu?
 • Kokius dar vidinius įmonės dokumentus personalo srityje reikia turėti, kad būtų užtikrinta atitiktis Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui?
12:15-13:00 Pietūs
13:30-15:00
Vilnius

Kandidatai, darbuotojai ir buvę darbuotojai

 • Kokias teises turi darbuotojas?
 • Kandidatų duomenys: kaip juos tvarkyti?
 • Buvęs darbuotojas: ar / kokiu tikslu įmonei reikalingi jo duomenys?
 • Darbuotojų ir kandidatų duomenų judėjimas grupės įmonių viduje
15:00-15:15 Pertrauka
15:15-16:15
Vilnius

Duomenų judėjimo viduje kontrolė

 • Kaip užtikrinti, kad darbuotojai nenutekintų informacijos?
 • Ar galima leisti darbuotojui naudotis savo asmeniniais įrenginiais ir asmeniniu el. paštu?
 • Principo „būtina žinoti“ įgyvendinimas tvarkant duomenis
 • Kodėl tokie svarbūs vidiniai mokymai?
16:15 Aptarimas, klausimai
Pranešėjai
Pranešėjai

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva