Programa

Rugsėjo 26 d.
09:15-09:30 Registracija
09:30 - 10:45
Vilnius

Prekinis ženklas

  • Prekinis ženklas ir kodėl jis būtinas
  • Prekinio ženklo vaidmuo versle

Praktinio atvejo analizė ir aptarimas grupėse.

10:45 - 11:00 Pertrauka
11:00 - 12:15
Vilnius

Prekinis ženklas užsienio rinkoms

  • Sėkmingo prekinio ženklo tarptautinei rinkai pasirinkimas ir kūrimas
  • Komandos svarba ir tiesioginė priklausomybė prekinio ženklo sėkmei

Praktinio atvejo analizė ir aptarimas grupėse

12:15-13:00 Pietūs
13:00-14:30
Vilnius

Prekinio ženklo įvedimo į užsienio rinką strategija

  • Prekinio ženklo įvedimo į užsienio rinką strategija
  • Tikslinės/-ių rinkos/-ų monitoringas, analizė ir pasirinkimas
  • Prekinio ženklo įvedimas į rinką: pagrindinės priemonės, tiksliniai komunikacijos ir pardavimo kanalai

Burtų keliu atrinktos, vienos iš mokymuose dalyvaujančių įmonių, prekinio ženklo analizė ir patarimai

14:30-14:45 Pertrauka
14:45-16:30
Vilnius

Praktinės užduotys

  • Įvedimo į rinką klaidos, geroji praktika ir įdomūs pavyzdžiai

Darbas grupėse po 3-4 klausytojus, prekinio ženklo kūrimo praktinės situacijos analizė, pristatymas grupės nariams, aptarimas kartu su lektoriumi bei praktiniai patarimai, kaip pasiekti geriausius rezultatas ir tikslus.

16:30-17:00
Vilnius

Klausimai

  • Klausimai
  • Atsakymai į iš anksto pateiktus klausimus, patarimai, diskusija.
„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva