Programa

09:15-09:30 Registracija
09:30-10:30 val.
Vilnius

PAMATAS

 • Įvadas, projekto apibrėžimas, sėkmingi/nesėkmingi projektai
 • Žmonės + Procesas = Sėkmė
 • Pamatiniai projektų valdymo elgesio modeliai
 • Projektų valdymo etapai

Atvejo analizė

10:30-10:40 Pertrauka
10:40-11:20
Vilnius

INICIJUOTI, 1 dalis

 • Nuostata, įgūdžiai, įrankiai
 • Projekto suinteresuotos šalys

Praktinis užsiėmimas

11:20-11:30 Pertrauka
11:30-12:50
Vilnius

Pagrindinių suinteresuotų šalių lūkesčių nustatymas

Praktinis užsiėmimas

12:50-13:30 Pietūs
13:30-14:10
Vilnius

INICIJUOTI, 2 dalis

 • Projekto apimties aprašymas

Praktinis užsiėmimas

14:10-15:10
Vilnius

PLANUOTI, 1 dalis

 • Nuostata, įgūdžiai, įrankiai
 • Strateginis galimų rizikų vertinimas

Praktinis užsiėmimas

15:10-15:25 Pertrauka
15:25-16:50
Vilnius

PLANUOTI, tęsinys

 • Projekto grafikas
 • Projekto WBS

Praktinis užsiėmimas

16:50-17:00
Vilnius

Dienos aptarimas

09:15-09:30 Registracija
09:30-10:30
Vilnius

Pirmos ir antros dienų apžvalga

10:30-10:40 Pertrauka
10:40-11:20
Vilnius

PLANUOTI, tęsinys

 • Projekto grafikas, darbų eiliškumas

Praktinis užsiėmimas

11:20-11:30 Pertrauka
11:30-12:50
Vilnius

PLANUOTI, tęsinys

 • Projekto grafikas, resursų priskyrimas
 • Projekto kritinis kelias
 • Projekto komunikacinis planas

Praktinis užsiėmimas

12:50-13:30 Pietūs
13:30-14:40
Vilnius

ĮGYVENDINTI

 • Nuostata, įgūdžiai, įrankiai
 • Atskaitingumo ritmas
 • Veiklos vertinimo pokalbis

Praktinis užsiėmimas 

14:40-14:50 Pertrauka
14:50-15:50
Vilnius

PRIŽIŪRĖTI IR KONTROLIUOTI

 • Nuostata, įgūdžiai, įrankiai
 • Projekto būklės ataskaita
 • Projekto apimties pasikeitimų valdymas

Praktinis užsiėmimas 

15:50-16:00 Pertrauka
16:00-16:40
Vilnius

UŽBAIGTI

 • Nuostata, įgūdžiai, įrankiai
 • Fiksuoti išmoktas pamokas
 • Užbaigti projektą

Praktinis užsiėmimas 

16:40-17:00
Vilnius

Užduotys 5 savaičių praktikai

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva