Programa

Gruodžio 3 d.
09:15–09:30 Registracija
09:30–11:00
Vilnius

Įvadas

 • Dėl kokių priežasčių nepasiekiame pardavimo susitikimų tikslų?
 • Dalyvavimas kliento sprendimo priėmimo procese – pardavimo raktas.
 • „Išgirsti –  suprasti – sureaguoti“ modelis.
11:00–11:15 Pertrauka
11:15–13:00
Vilnius

Gynybinės klientų reakcijos ir jų valdymas

 • Nuo ko klientas ginasi bendraudamas su pardavėju?
 • Tyla nereiškia sutikimo: kliento prakalbinimas
 • „Taip, bet…“ reakcija.
 • Pabėgimas ir jo būdai. Nuo ko bėga klientas? Puolimo reakcijos ir jų valdymas.
 • Kaip išvengti gynybinių kliento reakcijų arba jas sušvelninti? Praktinės užduotys.
13:00–13:45 Pietūs
13:45–15:15
Vilnius

Klausimai ir klausinėjimas

 • Naujas požiūris į kliento poreikių išsiaiškinimą.
 • Tinkamas ir netinkamas klausimų uždavimas: kokias klaidas vis dar darome, aiškindamiesi kliento situaciją ir poreikius?
 • Klausimo erdvės parengimas. „Dviejų klausimų“ dėsnis: kaip išvengti kliento išsisukimo nuo atsakymų?
 • Kaip išsiaiškinti tai, ko nežino pats klientas?
 • Praktinės užduotys.
15:15-15:30 Pertrauka
15:30–17:00
Vilnius

„Išgirsti – suprasti – sureaguoti“

 • Kaip žodžiai paslepia mintis? Kodėl dažnai neišgirstame ar nepastebime kliento reakcijų? Žodžių ir kūno kalbos derinio skaitymas.
 • Kodėl dažnai daug išgirstame, tačiau mažai sužinome?
 • Ką daryti, kad kliento pateikiama informacija nepraslystų pro mūsų akis bei ausis?
 • Pasiūlymas –  reagavimo į kliento elgesį būdas.
 • Pokalbio metu gautos informacijos panaudojimas pasiūlymų formulavimui.
 • Dėl ko kartais klientas „negirdi“ mūsų pasiūlymų? Kaip parodyti, kad siūlomas sprendimas nėra rizikingas?
 • Praktinės užduotys.
Vilnius

Užbaigimas

 • Asmeninės įžvalgos šios dienos patirties tema: ką darysiu toliau?
 • Namų darbų užduotys.
Pranešėjai
Pranešėjai

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva