Programa

09:15-09:30 Registracija
09:30-11:00
Vilnius

Finansų funkcija ir finansinės ataskaitos

 • Finansų funkcija
 • Finansinės ataskaitos ir jų paruošimo principai
11:00-11:15 Pertrauka
11:15-12:45
Vilnius

Finansų funkcija ir finansinės ataskaitos (tęsinys)

 • Kas yra vadybinės ataskaitos ir kuo jos skiriasi nuo finansinių ataskaitų
 • Praktinė finansinių ataskaitų paruošimo užduotis
12:45-13:45 Pietūs
13:45-15:15
Vilnius

Finansiniai ir nefinansiniai rodikliai

 • Finansinių rodiklių grupės
 • Pagrindinai finansiniai ir nefinansiniai rodikliai
15:15-15:30 Pertrauka
15:30-17:00
Vilnius

Finansiniai ir nefinansiniai rodikliai (tęsinys)

 • Kaip suprasti ir skaityti įmonių finansines ataskaitas
 • Praktinė rodiklių analizės užduotis
09:15-09:30 Registracija
09:30-11:00
Vilnius

Pinigų srautai ir verslo finansavimas

 • Apyvartinis kapitalas ir kokiomis priemonėmis jis yra valdomas
 • Pinigų srautų ataskaita – kaip ją analizuoti
11:00-11:15 Pertrauka
11:15-12:45
Vilnius

Pinigų srautai ir verslo finansavimas (tęsinys)

 • Kaip įmonė gali pasinaudoti papildomais finansavimo šaltiniais
 • Praktinė apyvartinio kapitalo apskaičiavimo užduotis
12:45-13:45 Pietūs
13:45-15:15
Vilnius

Biudžeto ir prognozių ruošimas

 • Kas yra biudžetas ir kuo jis skiriasi nuo prognozių
 • Kaip paruošti biudžetą
15:15-15:30 Pertrauka
15:30-17:00
Vilnius

Biudžeto ir prognozių ruošimas (tęsinys)

 • Kaip biudžetas ir planavimas gali didinti įmonės vertę
 • Praktinė biudžeto ruošimo užduotis
Pranešėjai
Pranešėjai

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva