Apie mokymus

Grupėje jūsų bus ne daugiau kaip 14. Kiekvieną mokymų dieną bus skiriama laiko praktinėms užduotims.

Mokymai skirti:

 • B2C segmento esamiems ir potencialiems parduotuvių bei prekybos salonų vadovams

Mokymų nauda dalyviams

Parduotuvių bei prekybos salonų vadovų darbą sudaro daugelis skirtingų aspektų: nuo prekių/paslaugų asortimento priežiūros iki Klientų aptarnavimo kokybės palaikymo bei tobulinimo. 

 • Programos dalyviai puikiai suvoks, kokios yra tikrosios parduotuvės ar prekybos salono vadovo atsakomybės ir kaip jas įgyvendinti, pasitelkiant savo komandą.
 • Parduotuvių vadovai išmoks valdyti santykius kolektyve, užtikrindami darbui tinkamą, motyvuojančią ir lojalumą skatinančią atmosferą, išvengiant įtemptų santykių bei apkalbų.
 • Dalyviai gebės tinkamai įvesti bei apmokyti naujus darbuotojus, taip užtikrindami aukštą Klientų aptarnavimo kokybę, net esant darbuotojų kaitai.

Mokymų metodika

Mokymai paremti konkrečiomis situacijomis, su kuriomis parduotuvių vedėjai susiduria kasdien savo darbe ir kurias jie turi išmokti efektyviai valdyti. Kiekvienas modulis ir kiekvienas suteiktas vadovavimo įrankis bus iš karto taikomas konkretiems vedėjų iššūkiams spręsti. Kiekvieno mokymų modulio pabaigoje dalyviai formuoja planą, ką ir kaip jie planuoja pakeisti savo darbe su komanda. Grįžę į darbo vietą dalyviai turės atlikti „namų darbus“, t.y. praktiškai išbandyti įgytas žinias, įgyvendinti numatytą planą, kad susiformuotų tinkamas įgūdis.

Programos metu taikomi metodai:

 • Realių situacijų simuliacijos, leidžiančios išbandyti savo gebėjimus realiu laiku, realiose situacijose;
 • Atvejų analizė, kurių metu dalyviai analizuoja tikras situacijas savo ar kitose įmonėse, pateikia rekomendacijas, diskutuoja ir  mokosi iš klaidų bei vieni iš kitų;
 • Praktiniai asmeninio produktyvumo įrankiai, kuriuos dalyviai galės taikyti savo kasdieniame darbe spręsdami problemas ir siekdami tikslų;
 • Individualios ir grupinės užduotys, kurių metu dalyviai teoriją suvoks per praktiką, realų patyrimą;
 • Video filmavimai, kurių metu dalyviai modeliuos, nusifilmuos ir analizuos sukurtas ir tik jiems pritaikytas darbines situacijas.
   

Mokymus sudaro 6 dienų ciklas:

I diena / 04 11. „Efektyvaus vadovavimo esminiai principai“

 • Vadovas ar specialistas? Kaip parduotuvės vedėjas kuria vertę savo kolektyvui
 • Komanda kaip parduotuvės vedėjo vadovavimo stiliaus rezultatas
 • Rezultatyvios komandos principai. Kodėl tokioje komandoje reikalingi skirtingi žmonės ir kaip padėti sutarti skirtingų tipų žmonėms (I. C. Adizes tipologija)
 • Kokį poveikį komandai daro vienoks ar kitoks parduotuvės vedėjo elgesys? Kokie stiliai kurioje situacijoje tinka
 • Ką reiškia „darbas su žmonėmis“ parduotuvės vedėjo kasdieniame darbe
 • Svarbiausi vedėjo kaip vadovo darbo prioritetai. Kaip atsirinkti svarbiausius darbus kasdienių iššūkių gausoje
 • Kas turi pasikeisti vadovo mąstyme,  iš pardavėjo tapus parduotuvės vadovu
 • Esminės parduotuvių vedėjų klaidos, siekiant užtikrinti rezultatą trumpalaikėje ir ilgalaikėje perspektyvoje
 • Efektyvus komandos veiklos planavimas ir resursų paskirstymas tiek trumpalaikėje, tiek ilgalaikėje perspektyvoje
 • Veiklos prioritetų nustatymas, vykstant staigiems pokyčiams ir atsiradus nenumatytoms aplinkybėms

II diena / 04 26. „Darbų organizavimas, delegavimas, kontrolė“

 • Delegavimo vadovo darbe svarba. Kokie yra delegavimo trukdžiai?
 • Kodėl vedėjas vengia deleguoti darbus pardavėjams? Pagrindinės delegavimo klaidos.
 • Kokias užduotis verta ir kokias draudžiama deleguoti?
 • Kaip parduotuvės vedėjas turi suformuluoti užduotį, kad padidėtų tikimybė, jog ji bus atlikta kokybiškai?
 • Delegavimo proceso struktūra ir etapai. Vienodo užduoties supratimo užtikrinimas.
 • Kaip sukontroliuoti, kad užduotis būtų atlikta?
 • Kodėl kai kurie darbuotojai neatlieka užduočių? Kas turi pasikeisti, kad to būtų išvengta?
 • Grįžtamojo ryšio teikimas: konstruktyvus kritikos (neigiamo grįžtamojo ryšio) išsakymas, kad jis skatintų nekartoti netinkamo elgesio.
 • Grįžtamojo ryšio teikimas: konstruktyvus pagyrimų (teigiamo grįžtamojo ryšio) išsakymas, kad jis skatintų ir toliau demonstruoti tinkamą elgesį.

III diena / 05 02. „Darbuotojų motyvavimas ir konfliktų sprendimas“

 • Pardavėjo motyvacijos svarba Klientų aptarnavimui. Kodėl tik iš motyvuotų darbuotojų galima tikėtis aukščiausios kokybės aptarnavimo
 • Veiksniai, nuo ko priklauso pardavėjo įsitraukimas ir motyvacija. Kiek ir kaip tai priklauso nuo parduotuvės vadovo
 • Vidinė pardavėjo motyvacija. Būdai, kaip sužinoti, kas motyvuoja bei demotyvuoja pardavėją. Kaip išsiaiškinti tai tiesiogiai (jei atvirumo laipsnis aukštas) ir kaip tai padaryti netiesiogiai (kai trūksta atvirumo iš pardavėjo)
 • Išorinės pardavėjo motyvacijos paieška, kai trūksta vidinės motyvacijos
 • Konfliktų tarp pardavėjų ir/arba pardavėjo ir kliento valdymas. Tarpininkavimo pagrindai, remiantis koučingo principais („Tower or Power“ metodika)
 • „Sunkūs“ komandos nariai ir kaip rasti priėjimą prie kiekvieno iš jų, kad jie įsilietų į kolektyvą, o ne trukdytų sveikai atmosferai
 • Kaip išvengti (o atsiradus stabdyti ) gandus ir apkalbas kolektyve 
 • Manipuliuojantys žmonės. Kaip atpažinti ir valdyti pardavėjų ir/ar klientų manipuliacijas

IV diena / 05 11. „Darbuotojų integracija ir ugdymas darbo vietoje“

 • Pardavėjo darbų sąrašo paruošimas. Kas įeina į kasdienes pardavėjų atsakomybes
 • Vertė, kurią įmonei kuria standartai. Kaip užtikrinti standartų laikymąsi parduotuvėje
 • Pardavėjo įvedimas į darbą bei mokymas pagal ABC metodiką. Kaip užtikrinti kad darbuotojai vienodai suprastų ir atliktų darbą pagal parduotuvėje nustatytus standartus 
 • Kaip užtikrinti, kad klientai niekada nesulauktų atsakymo: „Aš dar neseniai dirbu, todėl nežinau...“ Kaip sudėtingoje situacijoje reiktų reaguoti naujam darbuotojui, kad Klientas gautų jam aktualų, kokybišką sprendimą 
 • Parduotuvės vadovo informacijos ir žinių perteikimo asmeninės charakteristikos. Ką turi žinoti ir mokėti sėkmingas instruktorius
 • Interaktyvios sesijos struktūrizavimas - dėmesys, suskaidymas, klausimai, patikrinimas.
 • Praktinių įgūdžių taikymo po mokymų instrumentai – aukščiausios kokybės klientų aptarnavimo bei pardavimų įpročių formavimas kasdien su kiekvienu darbuotoju

V diena / 06 05. „Pardavimų didinimas“

 • Kaip parduotuvės vedėjas gali nuteikti pardavėjus darbui su klientais
 • Kas prisiima atsakomybę už pokalbio su klientu eigą? Mitai apie klientus, trukdantys tinkamai aptarnauti ir parduoti 
 • Pirmojo kontakto su klientu klaidos. Kodėl niekam nepatinka klausimas „Kuo galiu padėti?“
 • Pirmojo įspūdžio formavimo metodai. Į ką atkreipti dėmesį, vertinant pardavėjų pradinio kontakto su klientu užmezgimo kokybę
 • Pardavėjas užduoda klausimus, bet nesinaudoja gauta informacija produkto pristatyme. Klausimai, kurie veda pardavimo link
 • Pardavėjas gerai žino apie pristatomą prekę/paslaugą, bet nesudomina – kur klaida? Kokias „senas“ prekės/paslaugos pristatymo technikas parduotuvės vedėjas turi uždrausti naudoti
 • Šiuolaikinis prekės/paslaugos pristatymas arba kaip pateikti klientui privalumą per naudos prizmę?
 • Pardavėjas puikiai pristato prekę/paslaugą, bet klientas sako „Ne“. Kaip parduotuvės vadovas gali paskatinti pardavėjus dirbti su klientų prieštaravimais
 • Darbo su dažniausiai sutinkamais prieštaravimais algoritmas ir šablonų paruošimas
 • Kaip parduotuvės vedėjas gali pakelti pardavimų rezultatus, mokydamas darbuotojus didinti įsigytų prekių krepšelį 
 • Kontakto užbaigimas. Dėl kokių pardavėjų klaidų klientai pas Jus daugiau negrįžta. Kaip „vienkartinį“ klientą paversti lojaliu 
 • Kaip sukurti ir išlaikyti aukščiausius pardavimo rezultatus, esant darbuotojų kaitai, vykstant įvairiausiems pokyčiams

VI diena / 06 19. „Klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimas“

 • Kas daro įtaką klientų aptarnavimo kokybei. Standartai parduotuvėje.
 • Ko parduotuvės klientas labiausiai tikisi aptarnavime. Kokias pagrindines klaidas turi pastebėti parduotuvės vedėjas pardavėjų aptarnavime
 • Priėjimas prie skirtingų tipų klientų pagal I.C.Adizes. Kaip pardavėjas gali juos atpažinti ir elgtis taip, kaip jiems labiausiai priimtina
 • Realių standartinių aptarnavimo situacijų parduotuvėje modeliavimas. Išsami analizė, siekiant atpažinti kliento tipą bei suprasti, ar jis buvo tinkamai aptarnautas 
 • Pardavėjų nuostatos apie skirtingus klientus. Kaip parduotuvės vadovas gali jas atpažinti? Ką turi daryti vedėjas, norėdamas valdyti ir/ar keisti kenksmingas darbuotojų  nuostatas
 • Skirtingų tipų „sunkių“ klientų valdymas. Kaip parduotuvės vedėjas gali ugdyti pardavėjų gebėjimą ir įprotį dirbti su „sunkiais“ klientais
 • Kodėl pardavėjus „erzina“ tam tikri klientai? Kaip tą „susierzinimą“ sumažinti? Į ką turi atkreipti dėmesį parduotuvės vadovas, norėdamas pastebėti ir suvaldyti  pardavėjo „susierzinimo“ požymius
 • Konfliktų ir nesutarimų su klientais valdymas, siekiant išlaikyti aukštą aptarnavimo kokybę
 • Konfliktų prevencija. Kokių frazių klientų aptarnavimo metu reikia vengti, kad pats pardavėjas dėl pretenzijos ar net įprastos situacijos nesukeltų konflikto
 • Pagrindiniai konfliktų valdymo principai: etapai ir strategijos (kryptys). Kaip kuo greičiausiai ir operatyviausiai išspręsti kliento problemą, prieš tai jį nuraminus 
 • Realių situacijų, kuriose buvo kilę konfliktai, simuliacija. Detali situacijų analizė, teisingų sprendimo būdų numatymas ateičiai

 

Irina Rušmanė

„Grand partners" verslo konsultantė, sertifikuota NLP trenerė.

Konsultantė - praktikė. Dirbdama vidine trenere stambioje prekybinėje įmonėje, Irina privalėjo užtikrinti pardavimų rezultatus, todėl mokymuose siūlydama tam tikrą įrankį ar metodą, ji visuomet įsitikina, kad jis bus pakankamai lengvai pritaikomas praktikoje ir padės mokymų dalyviams pasiekti rezultatų. Ilgus metus skyrusi skirtingų žmonių tipų nagrinėjimui pagal skirtingas metodikas, dirbdama su auditorija, Irina Rušmanė sugeba prikaustyti visų susirinkusiųjų dėmesį, įtraukti skirtingų tipų dalyvius, informaciją pateikti jiems priimtiniausiu ir suprantamiausiu būdu. Nuo karjeros pradžios dirbusi pardavimų, klientų aptarnavimo ir telemarketingo srityse, pastaruosius keletą metų konsultantė daugiausiai dirba su vidurinės grandies vadovais, padėdama jiems pasiekti pardavimų rezultatų, pasitelkiant savo komandą.

Lektorė savo kvalifikaciją yra tobulinusi tokiuose institutuose ir akademijose kaip The Neuro-Linguistic Programming Institute (Maskva), Direct Marketing Academy (Liubliana), International Coaches Union, International Coach & Trainer Association, International Enneagram Association.

Ieva Iacob

„Grand Partners“ vyr. verslo konsultantė, ICF akredituota koučingo specialistė

Nuo 2004 m. veda mokymus. Vadovauja konsultaciniams projektams įmonėse, diegia sisteminius organizacijų tobulinimo sprendimus. Daugelio mokymų metodikų autorė, sisteminio organizacijų tobulinimo metodo „Solution Gear“ ir pagrindinių vadovo kompetencijų tyrimo „Grand View 360°” bendraautorė. Kurdama naujausią „Less is More“ produktyvumo didinimo metodiką, siekia, kad Lietuvos ir užsienio įmonių darbuotojai pasiektų geresnių rezultatų, sunaudodami mažiau laiko ir energijos. Sertifikuota koučingo specialistė.

Organizacijų psichologijos ir konsultavimo magistro laipsnis (Golden Gate University, JAV), psichologijos bakalauro laipsnis, koučerio-supervizoriaus kvalifikacinis laipsnis (Jungtinė Karalystė). 

Lina Preikšienė

„Grand Partners“ vyr. verslo konsultantė

2001 metais pradėjo profesionalaus verslo konsultanto bei mokymų lektoriaus karjerą, dirbdama Klientų aptarnavimo tobulinimo srityje. Yra sukūrusi ir veda daugelį autorinių mokymų bei akademijų specialistams ir vadovams. Nuo 2007-ųjų iki 2012-ųjų dirbo išorine personalo vadove. Konsultuoja ir diegia personalo srities projektus įmonėse.  Atlieka organizacijų bei personalo tyrimus (įsitraukimas, pasitenkinimas darbu, vadovų kompetencijos, lyderio potencialas, etc.).

Gediminas Anužis

„Grand partners" verslo konsultantas, lektorius

Mokymų ir renginių vedimo srityje aktyviai dirba nuo 2007 metų. Yra intensyvių mokymų projektų Vokietijoje, Gruzijoje, Latvijoje, Švedijoje organizatorius ir dalyvis. Verslumo organizacijų Všį „Versli karta“ ir Všį „SantakaLT“ steigėjas ir projektų vadovas. Nuo 2013 m. „International Personal Finance“ įmonių grupėje dirbo vidinių mokymų ir plėtros instruktoriumi. Stažavosi įmonės grupės centruose Londone ir Varšuvoje.

Socialinių mokslų bakalauro laipsnį jis įgijo Klaipėdos universitete, tuo pat metu stažavosi Norvegijos Karalystės Krisitiansand miesto „Agder“ universitete (Universitetet i Agder). Magistro studijas tęsė Mykolo Romerio universitete, baigė Europos sąjungos politikos ir administravimo programą. 2011 m. baigė intensyvius tarptautinius grupinės psichologijos metodikų kursus (Gruzija). Tais pačiais metais Vokietijoje, intensyvių kursų „Young People Enterpreneurship“ metu, stiprino mokymų vedimo, viešojo kalbėjimo, tarptautinių projekto valdymo subtilybes. 2015 m. gilinosi į situacinės lyderystės metodiką Londone, Varšuvoje bei Lietuvoje. Nuo veiklos pradžios iki dabar nuolat dalyvauja „Train the Trainer“ sesijose, kuriose įgyja vis naujų žinių ar pagilina esamas.

Lektoriai

Irina Rušmanė
photo
Irina Rušmanė
„Grand partners" Verslo konsultantė, sertifikuota NLP trenerė

Konsultantė - praktikė. Dirbdama vidine trenere stambioje prekybinėje įmonėje, Irina privalėjo užtikrinti pardavimų rezultatus, todėl mokymuose siūlydama tam tikrą įrankį ar metodą, ji visuomet įsitikina, kad jis bus pakankamai lengvai pritaikomas praktikoje ir padės mokymų dalyviams pasiekti rezultatų. Ilgus metus skyrusi skirtingų žmonių tipų nagrinėjimui pagal skirtingas metodikas, dirbdama su auditorija, Irina Rušmanė sugeba prikaustyti visų susirinkusiųjų dėmesį, įtraukti skirtingų tipų dalyvius, informaciją pateikti jiems priimtiniausiu ir suprantamiausiu būdu. Nuo karjeros pradžios dirbusi pardavimų, klientų aptarnavimo ir telemarketingo srityse, pastaruosius keletą metų konsultantė daugiausiai dirba su vidurinės grandies vadovais, padėdama jiems pasiekti pardavimų rezultatų, pasitelkiant savo komandą.

Lektorė savo kvalifikaciją yra tobulinusi tokiuose institutuose ir akademijose kaip The Neuro-Linguistic Programming Institute (Maskva), Direct Marketing Academy (Liubliana), International Coaches Union, International Coach & Trainer Association, International Enneagram Association.

Irina Rušmanė
„Grand partners" Verslo konsultantė, sertifikuota NLP trenerė
Ieva Iacob
photo
Ieva Iacob
„Grand partners“ vyr. verslo konsultantė, ICF akredituota koučingo specialistė

Nuo 2004 m. veda mokymus. Vadovauja konsultaciniams projektams įmonėse, diegia sisteminius organizacijų tobulinimo sprendimus. Daugelio mokymų metodikų autorė, sisteminio organizacijų tobulinimo metodo „Solution Gear“ ir pagrindinių vadovo kompetencijų tyrimo „Grand View 360°” bendraautorė. Kurdama naujausią „Less is More“ produktyvumo didinimo metodiką, siekia, kad Lietuvos ir užsienio įmonių darbuotojai pasiektų geresnių rezultatų, sunaudodami mažiau laiko ir energijos. Sertifikuota koučingo specialistė.

Organizacijų psichologijos ir konsultavimo magistro laipsnis (Golden Gate University, JAV), psichologijos bakalauro laipsnis, koučerio-supervizoriaus kvalifikacinis laipsnis (Jungtinė Karalystė). 

Ieva Iacob
„Grand partners“ vyr. verslo konsultantė, ICF akredituota koučingo specialistė
Lina Preikšienė
photo
Lina Preikšienė
„Grand partners“ vyr. verslo konsultantė

2001 metais pradėjo profesionalaus verslo konsultanto bei mokymų lektoriaus karjerą, dirbdama Klientų aptarnavimo tobulinimo srityje. Yra sukūrusi ir veda daugelį autorinių mokymų bei akademijų specialistams ir vadovams. Nuo 2007-ųjų iki 2012-ųjų dirbo išorine personalo vadove. Konsultuoja ir diegia personalo srities projektus įmonėse.  Atlieka organizacijų bei personalo tyrimus (įsitraukimas, pasitenkinimas darbu, vadovų kompetencijos, lyderio potencialas, etc.).

Lina Preikšienė
„Grand partners“ vyr. verslo konsultantė
Gediminas Anužis
photo
Gediminas Anužis
„Grand partners" verslo konsultantas, lektorius

Mokymų ir renginių vedimo srityje aktyviai dirba nuo 2007 metų. Yra intensyvių mokymų projektų Vokietijoje, Gruzijoje, Latvijoje, Švedijoje organizatorius ir dalyvis. Verslumo organizacijų Všį „Versli karta“ ir Všį „SantakaLT“ steigėjas ir projektų vadovas. Nuo 2013 m. „International Personal Finance“ įmonių grupėje dirbo vidinių mokymų ir plėtros instruktoriumi. Stažavosi įmonės grupės centruose Londone ir Varšuvoje.

Socialinių mokslų bakalauro laipsnį jis įgijo Klaipėdos universitete, tuo pat metu stažavosi Norvegijos Karalystės Krisitiansand miesto „Agder“ universitete (Universitetet i Agder). Magistro studijas tęsė Mykolo Romerio universitete, baigė Europos sąjungos politikos ir administravimo programą. 2011 m. baigė intensyvius tarptautinius grupinės psichologijos metodikų kursus (Gruzija). Tais pačiais metais Vokietijoje, intensyvių kursų „Young People Enterpreneurship“ metu, stiprino mokymų vedimo, viešojo kalbėjimo, tarptautinių projekto valdymo subtilybes. 2015 m. gilinosi į situacinės lyderystės metodiką Londone, Varšuvoje bei Lietuvoje. Nuo veiklos pradžios iki dabar nuolat dalyvauja „Train the Trainer“ sesijose, kuriose įgyja vis naujų žinių ar pagilina esamas.

Gediminas Anužis
„Grand partners" verslo konsultantas, lektorius
„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva