Programa

09:15-09:30 Registracija
09:30-11:00
Vilnius

Strateginė lyderystė – sėkmingo ateities vadovo kompetencija

 • Lyderių nesėkmių priežastys dirbant nuolat kintančioje aplinkoje
 • Strateginės lyderystės kompetencijos modelis (pagal J. Prisapia)
 • Tradicinio mąstymo spąstai: sisteminis ar analitinis mąstymas? (mąstymo įrankių taikymo pratimai grupėse)
11:00-11:15 Kavos pertrauka
11:15-13:00
Vilnius

Lyderio pasirengimas nenuspėjamai ateičiai

 • Pasirengimas ateities galimybėms įvertinant pokyčių tendencijas
 • Makroaplinkos veiksnių ir jų poveikio ateityje vertinimo įrankiai (darbas grupėse)
13:00-13:45 Pietūs
13:45-15:30
Vilnius

Lyderystė pokyčių metu ir ateities projekcijos

 • Ateities projekcijos ir jų įtaka ilgalaikių sprendimų priėmimui
 • Ateities formavimo modelio (pagal Heines, 2018) taikymas praktikoje (darbas grupėse)
15:30-15:45 Kavos pertrauka
15:45-17:00
Vilnius

Praktinė užduotis: ateities alternatyvos ir jų įveiksminimas

 • Strateginės mąstysenos principų taikymas ir ateities poveikio analizė. Pasirengimo alternatyviai ateičiai scenarijai ir vizualizacija (praktinis darbas grupėse)

 

Namų užduoties pristatymas ir trumpas dienos aptarimas.

 

09:15-09:30 Registracija
09:30-11:00
Vilnius

Strateginio lyderio veiksmai

 • Namų užduoties patirtis ir teorijos taikymo iššūkiai
 • Strateginių ir veiklos tikslų formavimas ir suderinimas (praktinė užduotis)
 • Ateities iššūkio pristatymas suinteresuotosioms šalims ir partneriams (praktinė užduotis)
11:00-11:15 Kavos pertrauka
11:15-13:00
Vilnius

Strateginio lyderio sprendimai

 • Resursų paskirstymo modelis pasirengiant ateities sėkmei (McKinsey modelis)
 • Problemų sprendimų modelio CYNEFIN taikymas kompleksinėse situacijose (praktinė užduotis)
 • Strateginių ir taktinių sprendimų praktinių pavyzdžių aptarimas grupėje
13:00-13:45 Pietūs
13:45-15:30
Vilnius

Praktinė užduotis: strateginės lyderystės kompetencijos formavimas

 • Sąmoningos lyderystės reflekcijos praktika, tipai ir lygiai, jos reikšmė ir poveikis
 • Esminiai strateginio lyderio gebėjimai ir įgūdžiai (pagal Schoemaker et al, 2013)
15:30-15:45 Kavos pertrauka
15:45-17:00
Vilnius

Strateginės lyderystės gebėjimų įtvirtinimas

 • Strateginės lyderystės esminių įgūdžių vertinimas (individuali konfidenciali užduotis) 
 • Asmeninio strateginės lyderystės įgūdžių formavimo darbo plano sudarymas

Dienos aptarimas ir įžvalgos

Pranešėjai
Pranešėjai

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva