Programa

Spalio 29 d.
09:15–09:30 Registracija
09:30–11:00
Vilnius

Kaip strateginį planą paversti savo darnia kasdiene veikla

 • Gero strateginio planavimo nauda bei požymiai
 • Hoshin Kanri ir X-matrica modelis: ilgalaikiai tikslai, trumpalaikiai tikslai, priemonės tikslams pasiekti ir jų vykdytojai
 • Strateginio plano vykdymas - komunikacija ir valdymas
11:00–11:15 Kavos pertrauka
11:15–12:45
Vilnius

Tikslų formulavimas

 • SMART kriterijai
 • Ambicingi tikslai ir „nuobodūs“ tikslai 
 • Praktinė užduotis  – ilgalaikių tikslų formulavimas
 • Praktinė užduotis  – trumpalaikių tikslų formulavimas
12:45–13:30 Pietūs
13:30–15:00
Vilnius

Strateginiai projektai / Strateginio plano komunikavimas ir valdymas, sąsaja su personalo valdymo politika

 • Strateginių tikslų įgyvendinimo priemonės ir jų planavimas
 • Strateginių projektų savininkai
 • Praktinė užduotis – strateginių priemonių planavimas

Strateginio plano komunikavimas ir valdymas, sąsaja su personalo valdymo politika

 • Kaip strateginį planą paversti kasdienės veiklos rodikliais ir užduotimis
 • Komunikavimo planas
 • Strateginio plano sąsajos su atlygio sistema ir periodiniu darbuotojų vertinimu

 

15:00–15:15 Kavos pertrauka
15:15–17:00
Vilnius

UAB „Axis Technologies“ praktika

UAB „Axis Technologies“ generalinis direktorius Paulius Arštikys pasidalins patirtimi, kaip įmonėje darbuotojai kasdien įgyvendina strateginį planą

Pranešėjai
Pranešėjai

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva