Programa

Spalio 29 d.
09:15-09:30 Registracija
09:30-11:00
Vilnius

Kaip strateginį planą paversti savo darnia kasdiene veikla

 • Gero strateginio planavimo nauda bei požymiai
 • Hoshin Kanri ir X-matrica modelis: ilgalaikiai tikslai, trumpalaikiai tikslai, priemonės tikslams pasiekti ir jų vykdytojai
 • Strateginio plano vykdymas - komunikacija ir valdymas
11:00-11:15 Kavos pertrauka
11:15-12:45
Vilnius

Tikslų formulavimas

 • SMART kriterijai
 • Ambicingi tikslai ir „nuobodūs“ tikslai 
 • Praktinė užduotis  – ilgalaikių tikslų formulavimas
 • Praktinė užduotis  – trumpalaikių tikslų formulavimas
12:45-13:30 Pietūs
13:30-15:00
Vilnius

Strateginiai projektai

 • Strateginių tikslų įgyvendinimo priemonės ir jų planavimas
 • Strateginių projektų savininkai
 • Praktinė užduotis – strateginių priemonių planavimas

 

15:00-15:15 Kavos pertrauka
15:15 - 17:00
Vilnius

Strateginio plano komunikavimas ir valdymas, sąsaja su personalo valdymo politika

 • Kaip strateginį planą paversti kasdienės veiklos rodikliais ir užduotimis
 • Komunikavimo planas
 • Strateginio plano sąsajos su atlygio sistema ir periodiniu darbuotojų vertinimu
 • Praktinė užduotis – strateginio plano integravimas į operatyvinę veiklą
 • Namų darbų aptarimas
Pranešėjai
Pranešėjai

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva