Vidinių trenerių pleneras „Augti ir auginti“

 • Išmoksite parinkti mokymo metodų pagal dalyvių brandą, situaciją ir juos taikyti praktikoje
 • Įgysite gebėjimą formuoti grupę, valdyti jos dinamiką, klausytojų dėmesį, sudėtingas situacijas
 • Išsinešite pačių parengtas mokymų programas, kurias galėsite naudoti kasdieniame darbe
Sausio 23-25 d.

„Margio krantas“, Penkininkai, Penkininkų k., Trakų rajonas

Apie plenerą

Norint sėkmingai veikti nuolat besikeičiančioje, neapibrėžtoje ir sudėtingoje verslo aplinkoje, organizacijos turi ugdytis besimokančios organizacijos kultūrą. Tam, kad darbuotojai gebėtų greitai adaptuotis, eksperimentuoti ir nuolat kurti naujas koncepcijas, svarbu nuolatinio tobulėjimo troškulys, noras augti. Kas geriau gali užtikrinti adaptuotą nuolatinį ugdymą organizacijoje, jeigu ne jos vidiniai treneriai.

Į vidinių trenerių plenerą kviečiame tuos, kuriems svarbu augti patiems ir auginti kitus.

Čia ugdysime oratorystės gebėjimus, kursime naujas ugdymo programas, mokysimės jas vesti.

Iš plenero kiekvienas išsiveš bent kelias skirtingas ugdymo programas ir gebėjimą jas vesti.

 

 

Renkame ne didesnę nei 14 dalyvių grupę.

Į mokymų kainą įskaičiuota nakvynė vienviečiame kambaryje bei maitinimas.

Lektoriai

Rima Vanagė
photo
Rima Vanagė

Programa

09:00-09:30 Registracija
09:30

Asmeninis stilius

 • Kodėl aš noriu būti treneriu?
 • Kas mane motyvuoja?
 • Kokius asmeninius tikslus įgyvendinu vesdamas mokomąją sesiją?
 • Asmeniniai resursai, kuriais naudojuosi darydamas įtaką.
 • Kokiomis savybėmis pasižymi geras mokytojas?
 • Savęs pažinimo kelias.
 • Kokios mano elgesio savybės man padeda ir kokios trukdo?
 • IQ, EQ, PQ ir SQ, t. y. intelektas, emocijos, prasmė ir fizinis pasirengimas.
 • Pozityvaus mąstymo ciklas. Nuostatų valdymas.
 • Asmeninė vertė ir savirealizacija.
 • Viešo kalbėjimo principai.
 • Oratorystės gebėjimų ugdymas.

Pirmos dienos vakare žiūrime didžiųjų oratorių kalbas, jas analizuojame. Žaidžiame savęs pažinimo, viešo kalbėjimo, improvizacijų žaidimus.

09:00

Andragogika

 • Suaugusiųjų mokymosi principai.
 • Mokymo metodų parinkimas pagal dalyvių brandą, situaciją ir jų taikymas praktikoje.
 • Esamos situacijos analizė iki ugdymo susitikimo pradžios.
 • Įgūdžių pamatavimo ir vertinimo subjektyvūs ir objektyvūs būdai.
 • Įgūdžio formavimo principai.
 • Individualios ir grupinės mokomosios sesijos eiga, logika, trukmė.
 • Įžangos tiltai.
 • Racionalūs ir emocionalūs argumentai klausytojų įtraukimui.
 • Susitarimas su ugdomuoju. Tobulėjimo veiksmų planas.
 • Kūrybiškumo ugdymas.

Antros dienos vakare pogrupiai kuria mokomąsias užduotis ir jas pristato grupei. Atliekame daug patyriminių užduočių.

09:00

Klausytojų dėmesio valdymas

 • Teigiamas ir neigiamas grįžtamasis ryšys užduočių metu.
 • Grupės formavimas, dinamika.
 • Klausytojų dėmesio valdymas.
 • Sudėtingų situacijų valdymas.
 • Konformizmas.
 • Altruizmas.
 • Individo paklusimas autoritetui.
 • Vidinė motyvacija keistis.
 • Tiesioginė ir netiesioginė motyvacija.
 • Kaip padėti žmonėms nugalėti jų baimes ir tobulėti?

Po trečios dienos, namuose, dalyviai ruošia individualias mokymo programas ir siunčia konsultantui.

Supervizija

Baigiamieji darbai: savarankiškas 1,5 val. mokymo vedimas su pasirinkta grupe. Rima atvyktų į jūsų įmonę, jums tinkamu laiku ir dalyvautų jūsų savarankiškai vedamuose mokymuose bei teiktų grįžtamąjį ryšį. 

Supervizijos laikas, vieta bei apmokėjimas derinami asmeniškai su Rima Vanage.

Kainos

Dalyvio mokestis 01 23-25

784 Eur

+ PVM 21% Įprasta kaina 980 Eur

Šis dalyvio mokestis galioja iki gruodžio 16 d.

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva