Programa

Susitikimai su dalyviais
10:00-17:00
Vilnius

Individualūs pokalbiai, kurių tikslas - įvertinti esamą kompetenciją, lūkesčius ir tikslus.

Pokalbio laikas su kiekvienu vadovu derinamas individualiai.

09:00-09:30 Registracija
09:30–17:00
Vilnius

Asmeninis stilius

 • Kodėl aš noriu būti treneriu?
 • Kas mane motyvuoja?
 • Kokius asmeninius tikslus įgyvendinu vesdamas mokomąją sesiją?
 • Asmeniniai resursai, kuriais naudojuosi darydamas įtaką.
 • Kokiomis savybėmis pasižymi geras suaugusiųjų mokytojas?
 • Savęs pažinimo kelias.
 • Kokios mano elgesio savybės man padeda ir kokios trukdo?
 • IQ, EQ, PQ ir SQ
 • Pozityvaus mąstymo ciklas. Nuostatų valdymas.
 • Asmeninė vertė ir savirealizacija.
 • Viešo kalbėjimo principai.

Pirmos dienos vakare žiūrime didžiųjų oratorių kalbas, jas analizuojame. Žaidžiame savęs pažinimo, viešo kalbėjimo, improvizacijų žaidimus.Pradedameruoštis baigiamajai konferencijai.

09:00–17:00

Andragogika

 • Suaugusiųjų mokymosi principai.
 • Mokymo metodų parinkimas pagal dalyvių brandą, situaciją ir jų taikymas praktikoje.
 • Įgūdžių pamatavimo ir vertinimo subjektyvūs ir objektyvūs būdai.
 • Ugdomasis susirinkimas: eiga, logika, trukmė. Kaip suderinti einamuosius klausimus su ugdymo procesu?
 • Mokomosios sesijos/susirinkimo įžangos tiltai.
 • Racionalūs ir emocionalūs argumentai klausytojų įtraukimui.
 • Susitarimas su klausytojais. Tobulėjimo veiksmų planas. Kodėl daugelis susitarimų nevyksta?
 • Kūrybiškumo ugdymas.

Antros dienos vakare pogrupiai kuria mokomąsias užduotis, skirtas susirinkimams, ir jas pristato grupei. Atliekame daug eksperimentų  įvairiomis  mokymo temomis. Tęsiame pasiruošimą baigiamajai konferencijai.

09:00-15:00

Klausytojų dėmesio valdymas

 • Teigiamas ir neigiamas grįžtamasis ryšys užduočių metu.
 • Grupės formavimas, dinamika. Masių psichologija: konformizmas, altruizmas, paklusnumas autoritetui.
 • Klausytojų dėmesio valdymas.
 • Sudėtingų situacijų valdymas.
 • Vidinė motyvacija keistis. Tiesioginė ir netiesioginė motyvacija.
 • Kaip padėti žmonėms nugalėti jų baimes ir tobulėti?
17:00-19:00

Konferencija „Moko vadovai“

Kviečiame svečius pasiklausyti vadovų pranešimų.

Pranešėjai
Pranešėjai

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva