Programa

09:15-09:30 Registracija
09:30-11:00
Vilnius

Vadovo savęs suvokimas ir valdymas

 • Skirtingo elgesio vadovai: stipriosios ir silpnosios savybės
 • Žmonių elgesio stiliai DiSC modelyje: dominuojantis, įtakojantis, stabilus, analizuojantis
 • Pagrindiniai kiekvieno elgesio stiliaus bruožai bei požymiai
 • Vadovo DiSC elgesio stilius ir bendravimo ypatumai
11:00-11:15 Pertrauka
11:15-12:45
Vilnius

Asmeninis elgesio profilis

 • Asmeninio elgesio profilio analizė bei interpretacija
 • Savo veiksmų plano vystant stiprybes ir nepiktnaudžiaujant jomis sukūrimas konkrečioje darbo situacijoje
12:45-13:30 Pietūs
13:30-15:00
Vilnius

DiSC elgesio stiliai konfliktuojant

 • Skirtingi veiksmai konfliktuojant, būdingi skirtingo elgesio tipo žmonėms
 • Patobulintas veiksmų planas konfliktų metu
 • Kaip kiti interpretuoja mūsų elgesį ir mato mus?
15:00-15:15 Pertrauka
15:15-17:00
Vilnius

Kito žmogaus elgesio tipo atpažinimas

 • Pagrindiniai atpažinimo principai
 • Elgesio tipo pasireiškimas judesiuose, stovėjimo pozose, kalbėjimo garsume, intonacijose ir t.t.
 • Kitų žmonių elgesio tipo nustatymo pratybos filmuotoje medžiagoje. Žinomų žmonių elgesio tipų nustatymo pratybos
09:30-11:00
Vilnius

Darbuotojų motyvacija

 • Kaip pavaldinių poreikiai dera su vadovo tikslais ir poreikiais?
 • Pavaldinių elgsenos stipriųjų bei silpnųjų pusių analizė
 • Kas labiausiai motyvuoja darbe skirtingų elgsenos stilių pavaldinius?
11:00-11:15 Petrauka
11:15-12:45
Vilnius

Darbuotojų motyvacija (tęsinys)

 • Kaip atpažinti darbuotojų tikslus ir baimes, siekiant padidinti darbuotojų įsitraukimą į darbą, kartu juos motyvuojant
12:45-13:30 Pietūs
13:30-15:00
Vilnius

Praktinių vadovavimo meistriškumo įgūdžių formavimas

 • Vadovo elgesio stiliaus pritaikymas, atsižvelgiant į darbuotojų elgesio tipus
15:00-15:15 Pertrauka
15:15-17:00
Vilnius

Įtaka konkrečiam darbuotojui

 • Vadovavimo konkrečiam darbuotojui. prisiderinant prie jo elgesio stiliaus. plano parengimas
 • Seminaro medžiagos apibendrinimas ir tolesnių veiksmų planas
Pranešėjai
Pranešėjai

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva