Programa

Spalio 11 d.
09:15-09:30 Registracija
09:30-11:00
Vilnius

Planų rūšys, planavimo procesas. Praktiniai pavyzdžiai

Metinio biudžeto parengimas

11:00-11:15 Pertrauka
11:15-12:45
Vilnius

Planų rūšys, planavimo procesas. Praktiniai pavyzdžiai

  • Nuokrypių nustatymas
  • Prognozuojamo rezultato skaičiavimas
12:45-13:30 Pietūs
13:30-15:00
Vilnius

Biudžetų sudarymas ir rizikos vertinimas. Praktinė užduotis

  • Pardavimo planas
  • Personalo plano sudarymas
  • Veiklos išlaidų planavimas
  • Pelno (nuostolių) biudžetas
15:00-15:15 Pertrauka
15:15-16:45
Vilnius

Biudžetų sudarymas ir rizikos vertinimas. Praktinė užduotis (tęsinys)

  • Pinigų srautų biudžetas
  • Prognozuojamas balansas
  • Biudžeto koregavimas
  • Jautrumo (kas, jei) analizė
16:45-17:00 Aptarimas, klausimai
Pranešėjai
Pranešėjai

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva