Programa

08:45-09:00 Registracija
09:00-10:30
Vilnius

Bendrovės nuosavo kapitalo sandara

Įstatinio kapitalo didinimas: mokestiniai ir teisiniai aspektai

10:30-10:45 Pertrauka
10:45-12:15
Vilnius

Įstatinio kapitalo mažinimas

Įstatinio kapitalo mažinimo mokestiniai ir teisiniai aspektai

12:15-13:00 Pietūs
13:00-14:30
Vilnius

Pelno (nuostolių) paskirstymas ir dividendų mokėjimas: mokestiniai ir teisiniai aspektai

Savų akcijų įsigijimas: mokestiniai ir teisiniai aspektai

 

14:30-14:45 Savarankiška užduotis: užduoties formulavimas ir aptarimas
08:45-09:00 Registracija
09:00-10:30

Užduoties aptarimas. Pelno paskirstymo politika

  • Savarankiškos užduoties sprendimų analizė ir aptarimas
  • Pelno paskirstymo politika
    • Dividendai ir savų akcijų įsigijimas: poveikis akcijos kainai
    • Dividendai ir savų akcijų įsigijimas: nauda investuotojui
10:30-10:45 Pertrauka
10:45-12:15

Pelno paskirstymo politika

  • Dividendai ir savų akcijų įsigijimas: mokesčių poveikis
  • Dividendai ir savų akcijų įsigijimas: signalizavimo hipotezė
12:15-12:30 Aptarimas, klausimai
Pranešėjai
Pranešėjai

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva