Programa

09:00-09:30 Registracija
09:30

Asmeninis stilius

 • Kodėl aš noriu būti treneriu?
 • Kas mane motyvuoja?
 • Kokius asmeninius tikslus įgyvendinu vesdamas mokomąją sesiją?
 • Asmeniniai resursai, kuriais naudojuosi darydamas įtaką.
 • Kokiomis savybėmis pasižymi geras mokytojas?
 • Savęs pažinimo kelias.
 • Kokios mano elgesio savybės man padeda ir kokios trukdo?
 • IQ, EQ, PQ ir SQ, t. y. intelektas, emocijos, prasmė ir fizinis pasirengimas.
 • Pozityvaus mąstymo ciklas. Nuostatų valdymas.
 • Asmeninė vertė ir savirealizacija.
 • Viešo kalbėjimo principai.
 • Oratorystės gebėjimų ugdymas.

Pirmos dienos vakare žiūrime didžiųjų oratorių kalbas, jas analizuojame. Žaidžiame savęs pažinimo, viešo kalbėjimo, improvizacijų žaidimus.

09:00

Andragogika

 • Suaugusiųjų mokymosi principai.
 • Mokymo metodų parinkimas pagal dalyvių brandą, situaciją ir jų taikymas praktikoje.
 • Esamos situacijos analizė iki ugdymo susitikimo pradžios.
 • Įgūdžių pamatavimo ir vertinimo subjektyvūs ir objektyvūs būdai.
 • Įgūdžio formavimo principai.
 • Individualios ir grupinės mokomosios sesijos eiga, logika, trukmė.
 • Įžangos tiltai.
 • Racionalūs ir emocionalūs argumentai klausytojų įtraukimui.
 • Susitarimas su ugdomuoju. Tobulėjimo veiksmų planas.
 • Kūrybiškumo ugdymas.

Antros dienos vakare pogrupiai kuria mokomąsias užduotis ir jas pristato grupei. Atliekame daug patyriminių užduočių.

09:00

Klausytojų dėmesio valdymas

 • Teigiamas ir neigiamas grįžtamasis ryšys užduočių metu.
 • Grupės formavimas, dinamika.
 • Klausytojų dėmesio valdymas.
 • Sudėtingų situacijų valdymas.
 • Konformizmas.
 • Altruizmas.
 • Individo paklusimas autoritetui.
 • Vidinė motyvacija keistis.
 • Tiesioginė ir netiesioginė motyvacija.
 • Kaip padėti žmonėms nugalėti jų baimes ir tobulėti?

Po trečios dienos, namuose, dalyviai ruošia individualias mokymo programas ir siunčia konsultantui.

Supervizija

Baigiamieji darbai: savarankiškas 1,5 val. mokymo vedimas su pasirinkta grupe. Rima atvyktų į jūsų įmonę, jums tinkamu laiku ir dalyvautų jūsų savarankiškai vedamuose mokymuose bei teiktų grįžtamąjį ryšį. 

Supervizijos laikas, vieta bei apmokėjimas derinami asmeniškai su Rima Vanage.

Pranešėjai
Pranešėjai

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva