Viešųjų pirkimų akademija

 • Mokymuose bus nuosekliai analizuojamos visos viešojo pirkimo stadijos – nuo iniciavimo iki pirkimo sutarties užbaigimo
 • Temos nagrinėjamos tiek iš perkančiųjų organizacijų / subjektų, tiek iš tiekėjų perspektyvos
 • Aptarsime ne tik teisės aktus ir teismų praktiką, bet patirtimi dalinsis ir praktikai, analizuosite praktines užduotis
Spalio 18 – sausio 10 d.
Viešbutis „Urbihop“, Ąžuolyno g. 7, Vilnius

Mokymuose

Ne tik teisės aktų ir teismų praktikos aptarimas, bet ir praktikų patirtis bei praktinės užduotys, padedančios geriau atskleisti nagrinėjamus klausimus ir galimus jų sprendimų būdus.

 

 • Visos viešojo pirkimo stadijos – nuo iniciavimo iki pirkimo sutarties užbaigimo – jos bus nuosekliai analizuojamos iki smulkiausių probleminių klausimų.
 • Visos temos skirtos tiek perkančiųjų organizacijų / subjektų, tiek pirkimuose dalyvaujančių ar norinčių dalyvauti įmonių atstovams, kurie gilinasi į viešųjų pirkimų specifiką ir nori patobulinti savo kompetenciją šioje srityje.
 • Temos nagrinėjamos tiek iš perkančiųjų organizacijų / subjektų, tiek iš tiekėjų perspektyvos ir sudaro galimybes visiems mokymų dalyviams pasidalinti savo patirtimi ir idėjomis, siekiant, kad abi pusės geriau suprastų vieni kitus ir galėtų efektyviau vykdyti pirkimus ar juose dalyvauti.
 • Ne daugiau nei 14 žmonių, sudarant itin palankias sąlygas aktyviai dalyvauti, kelti klausimus ir diskutuoti visiems dalyviams, taip dar geriau įsigilinant į temą, jos problematiką ir sprendimų būdus

 

Mokymus sudaro 5 dienų ciklas:

I diena. Pasirengimas pirkimui

II diena. Pašalinimo pagrindai, kvalifikacija, pasiūlymų vertinimas ir atmetimas

III diena. Dalyvavimas viešajame pirkime

IV diena. Pirkimo sutartys: sudarymas ir vykdymas

V diena. Viešųjų pirkimų ginčai ir aktualiausia teismų praktika

 

Patirtimi dalinsis:

 • Vaida Genytė, UAB „Lietuvos Energija“ pirkimų vadovė
 • Rokas Šlekys, UAB „Fima“ technologijų ir inovacijų vystymo departamento direktorius
 • Daiva Čeponienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vedėja
 • Andrius Šimkus, AB LITGRID Teisės skyriaus vadovas
 • Giedrius Krasauskas, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas

Marius Dobilas

Advokatų kontoros „Walless“ asocijuotasis teisininkas. Jau daugiau nei 8 metus specializuojasi išimtinai viešųjų pirkimų bei VPSP srityse. Jis konsultuoja tiekėjus dalyvaujant didelės vertės ir sudėtinguose viešųjų pirkimų ar VPSP konkursuose bei vykdant sudarytas sutartis. Taip pat jis konsultuoja perkančiąsias organizacijas / perkančiuosius subjektus planuojant konkursus, rengiant jų dokumentus ir vykdant konkursų procedūras bei jų metu sudarytas sutartis.

Mariaus patirtis sukaupta dirbant tokiuose projektuose, kaip Lietuvos-Lenkijos elektros jungtis LitPol Link, Lietuvos-Lenkijos dujų jungtis GIPL, Lietuvos elektros tinklų sinchronizacija, Dariaus ir Girėno stadiono rekonstrukcija, Vilniaus Vakarinis aplinkkelis, Lietuvos oro uostų koncesija, Palangos aplinkkelio VPSP, Daugiafunkcio centro Šeškinėje (nacionalinio stadiono) koncesija.

Laura Ziferman

Laura daugiau kaip 15 metų specializuojasi viešųjų pirkimų, VPSP ir konkurencijos teisės srityse. Ji yra viešųjų pirkimų ir VPSP rinkos lyderė. Laura prisidėjo prie ne vieno didžiulio Lietuvoje vykstančio infrastruktūrinio projekto įgyvendinimo, rengdama pirkimo dokumentus, atstovaudama pirkimo dalyvius procedūrų metu ir konsultuodama įvairiais pirkimų metu kylančiais klausimais. Ji atstovavo daugiau nei 100 viešųjų pirkimų ir VPSP bylų, kurių dalis suformavo teisminius precedentus.

Ji padeda klientams ir juos atstovauja įgyvendinant viešųjų pirkimų ar VPSP projektus bei konsultuoja neteisėtų susitarimų, piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, valstybės pagalbos ir kitais konkurencijos teise susijusiais klausimais. Laura taip pat šiais klausimais atstovauja klientus teismuose.

Giedrė Banytė

Giedrė turi beveik 4 metų teisinio darbo patirtį bei specializuojasi viešųjų pirkimų ir konkurencijos teisės srityse. Ji padeda tiekėjams dalyvaujant viešuosiuose pirkimuose bei perkančiosioms organizacijoms / perkantiesiems subjektams rengiant visus pirkimų dokumentus nuo jų iniciavimo iki ataskaitų apie įgyvendintą sutartį paskelbimo. Taip pat Giedrė padeda klientams viešųjų pirkimų ir konkurencijos teisės ginčuose.

Giedrė dirba ne tik prie tokių projektų, kaip Lietuvos-Lenkijos dujų jungtis GIPL, Dariaus ir Girėno stadiono rekonstrukcija, Daugiafunkcio centro Šeškinėje (nacionalinio stadiono) koncesija, bet ir padeda perkančiosioms organizacijoms / perkantiesiems subjektams rengiant ir vykdant daugybę įvairaus sudėtingumo ir dydžio pirkimų bei tiekėjams dalyvaujant juose.

Daiva Čeponienė

Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vedėja.

Programa

09:15-09:30 Registracija
09:30-11:00

Pirkimo iniciavimas

 • Išimtys, kada nereikia viešojo pirkimo
 • Rinkos konsultacijos
 • Pirkimo objekto (ne-)skaidymas
Marius Dobilas / Advokatų kontoros WALLESS asocijuotasis teisininkas
11:00-11:15 Kavos pertrauka
09:15-09:30 Registracija
09:30-11:00

Pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

 • Kokius pagrindus ir reikalavimus kada reikėtų nustatyti
Marius Dobilas / Advokatų kontoros WALLESS asocijuotasis teisininkas
11:00-11:15 Kavos pertrauka
09:15-09:30 Registracija
09:30-11:00

Pajėgumų jungimas dalyvaujant pirkime

 • Jungtinė veikla
 • Subranga ir rėmimasis „kitų ūkio subjektų“ pajėgumais
 • Galimybės keisti JVS partnerius ir subtiekėjus pirkimo procedūrų metu
Marius Dobilas / Advokatų kontoros WALLESS asocijuotasis teisininkas
11:00-11:15 Kavos pertrauka
09:15-09:30 Registracija
09:30-11:00

Pirkimo sutarties parengimas

 • Kas yra viešojo pirkimo sutartis
 • Sutarties forma, šalys, kainodara kitas sutarties turinys
Marius Dobilas / Advokatų kontoros WALLESS asocijuotasis teisininkas
11:00-11:15 Kavos pertrauka
09:15-09:30 Registracija
09:30-11:00

Tiekėjų teisės ir galimybės ginant pažeistus savo interesus pirkime

 • Pirkimo dokumentų reikalavimų ir pirkėjo sprendimų ginčijimas
 • Galimybės išsireikalauti informaciją apie kitų tiekėjų pasiūlymus
Marius Dobilas / Advokatų kontoros WALLESS asocijuotasis teisininkas
11:00-11:15 Kavos pertrauka

Kaina

Dalyvio mokestis (Mokymų pradžia spalio 18 d.)

711 Eur

+ PVM Įprasta kaina 790 Eur

Šis dalyvio mokestis galioja iki rugsėjo 18 d.

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva