Programa

09:15-09:30 Registracija
09:30-11:00
Vilnius

Pirkimo iniciavimas

 • Išimtys, kada nereikia viešojo pirkimo
 • Rinkos konsultacijos
 • Pirkimo objekto (ne-)skaidymas
Marius Dobilas / Advokatų kontoros WALLESS asocijuotasis teisininkas
11:00-11:15 Kavos pertrauka
11:15-13:00
Vilnius

Pirkimo iniciavimas (tęs.)

 • Išimtys, kada nereikia viešojo pirkimo
 • Rinkos konsultacijos
 • Pirkimo objekto (ne-)skaidymas
 • Kaip rinkos konsultacijas vykdo ir reikalavimus pirkimo objektui nustato UAB Verslo aptarnavimo centras. Vaida Genytė, UAB Lietuvos Energija pirkimų vadovė
Marius Dobilas / Advokatų kontoros WALLESS asocijuotasis teisininkas
13:00-13:45 Pietūs
13:45-15:30
Vilnius

Pirkimo procedūros pasirinkimas ir organizavimas

 • Pirkimo vertės nustatymas
 • Pirkimo būdo pasirinkimas
 • Specifinių pirkimo procedūrų taikymas
 • Bendri pirkimai (CPO, įgaliotosios organizacijos)
 • Informacijos apie pirkimus skelbimas
Giedrė Banytė / Advokatų kontoros „Walless“ teisininkė
15:30-15:45 Kavos pertrauka
15:45-17:00
Vilnius

Pirkimo dokumentų rengimas

 • Į ką kreipti didžiausią dėmesį, kad pirkimo dokumentai prisidėtų prie sėkmingo pirkimo įvykdymo ir projekto įgyvendinimo
Marius Dobilas / Advokatų kontoros WALLESS asocijuotasis teisininkas
09:15-09:30 Registracija
09:30-11:00

Pašalinimo pagrindai ir kvalifikacijos reikalavimai

 • Kokius pagrindus ir reikalavimus kada reikėtų nustatyti
Marius Dobilas / Advokatų kontoros WALLESS asocijuotasis teisininkas
11:00-11:15 Kavos pertrauka
11:15-13:00

Atitikimo kvalifikacijos reikalavimams ir pašalinimo pagrindų nebuvimo pagrindimas

 • EBVPD ir atitiktį įrodantys dokumentai
 • Kvalifikacijos reikalavimų atitikties įrodinėjimas
 • Kvalifikacinė atranka
Marius Dobilas / Advokatų kontoros WALLESS asocijuotasis teisininkas
13:00-13:45 Pietūs
13:45-15:30

Pasiūlymų vertinimas

 • Kaina vs. kainos / sąnaudų ir kokybės santykis vs. gyvavimo ciklo sąnaudos
Marius Dobilas / Advokatų kontoros WALLESS asocijuotasis teisininkas
15:30-15:45 Kavos pertrauka
15:45-17:00

Pasiūlymų vertinimas (tęs.)

 • Kvalifikacija ir techninių specifikacijų reikalavimai vs. ekonominio naudingumo vertinimas
 • „Rašinėliai“ kaip vertinimo kriterijus
 • Kaip įvertinti tikrąjį pasiūlymo naudingumą – tiekėjo akimis. Praktiko dalyvavimas derinamas.
Marius Dobilas / Advokatų kontoros WALLESS asocijuotasis teisininkas
09:15-09:30 Registracija
09:30-11:00

Pajėgumų jungimas dalyvaujant pirkime

 • Jungtinė veikla
 • Subranga ir rėmimasis „kitų ūkio subjektų“ pajėgumais
 • Galimybės keisti JVS partnerius ir subtiekėjus pirkimo procedūrų metu
Marius Dobilas / Advokatų kontoros WALLESS asocijuotasis teisininkas
11:00-11:15 Kavos pertrauka
11:15-13:00

Svarbiausi konkurencijos teisės klausimai pirkimuose

 • Draudžiamas tiekėjų bendradarbiavimas
 • Susijusių įmonių dalyvavimas
 • Valstybės pagalbą gaunantys tiekėjai
 • Dominuojantys tiekėjai ir atsakomybė
Laura Ziferman / Advokatų kontoros „Walles“ partnerė
13:00-13:45 Pietūs
13:45-15:30

Paaiškinimai ir pakeitimai pirkimo metu

 • Galimybės pakeisti pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus
 • Kvalifikacijos ir pasiūlymų pildymas, aiškinimas ir tikslinimas
Marius Dobilas / Advokatų kontoros WALLESS asocijuotasis teisininkas
15:30-15:45 Kavos pertrauka
15:45-17:00

Kai kurie pasiūlymų vertinimo ir aiškinimo ypatumai

 • Konfidenciali informacija
 • Neįprastai maža kaina ir jos pagrindimas
 • Praktinės problemos dėl konfidencialios informacijos ir neįprastai mažos kainos vertinimo. Daiva Čeponienė, Kauno miesto savivaldybės administracijos Centrinio viešųjų pirkimų ir koncesijų skyriaus vedėja
Marius Dobilas / Advokatų kontoros WALLESS asocijuotasis teisininkas
09:15-09:30 Registracija
09:30-11:00

Pirkimo sutarties parengimas

 • Kas yra viešojo pirkimo sutartis
 • Sutarties forma, šalys, kainodara kitas sutarties turinys
Marius Dobilas / Advokatų kontoros WALLESS asocijuotasis teisininkas
11:00-11:15 Kavos pertrauka
11:15-13:00

Pirkimo sutarties keitimai pirkimo metu, jos sudarymas ir vykdymas

 • Sutarties keitimai pirkimo procedūrų metu
 • Pirkimo sutarties sudarymas ir įsigaliojimas
 • Sutarties vykdymas: valdymas, atsiskaitymai ir mokėjimai, apimčių ir kitų sutarties sąlygų keitimas
Marius Dobilas / Advokatų kontoros WALLESS asocijuotasis teisininkas
13:00-13:45 Pietūs
13:45-15:30

Atsakomybė už sutarties tinkamą vykdymą

 • Atsakomybė ir jos taikymas
 • Esminis pažeidimas
 • Pirkėjo galimybės gintis nuo „brokdarių“
 • Tiekėjų galimybės gintis nuo nesąžiningų pirkėjų reikalavimų
 • Sutarties pasibaigimas
 • Realūs poreikiai keisti sutartis vs. nesąžiningi tiekėjų reikalavimai. Kaip tai sprendžia pirkėjai? Andrius Šimkus, AB LITGRID Teisės skyriaus vadovas
Laura Ziferman / Advokatų kontoros „Walles“ partnerė
15:30-15:45 Kavos pertrauka
15:45-17:00

Preliminariųjų sutarčių ir inovatyviosios partnerystės sutarčių ypatumai

Giedrė Banytė / Advokatų kontoros „Walless“ teisininkė
09:15-09:30 Registracija
09:30-11:00

Tiekėjų teisės ir galimybės ginant pažeistus savo interesus pirkime

 • Pirkimo dokumentų reikalavimų ir pirkėjo sprendimų ginčijimas
 • Galimybės išsireikalauti informaciją apie kitų tiekėjų pasiūlymus
Marius Dobilas / Advokatų kontoros WALLESS asocijuotasis teisininkas
11:00-11:15 Kavos pertrauka
11:15-13:00

Tiekėjų teisės ir galimybės ginant pažeistus savo interesus pirkime (tęs.)

 • Laikinų apsaugos priemonių taikymas
 • Nuostolių atlyginimas
 • Kitos tiekėjų galimybės ginti pažeistas teises
Marius Dobilas / Advokatų kontoros WALLESS asocijuotasis teisininkas
13:00-13:45 Pietūs
13:45-15:30

Pirkėjų teisės ir galimybės ginantis nuo tiekėjų piktnaudžiavimų

 • Nuostolių atlyginimo užtikrinimas
 • Pirkėjų galimybės gintis nuo nepagrįstų skundų / ieškinių
 • Ginčai pirkimo sutarties vykdymo metu
 • Kitos pirkėjų galimybės gintis nuo tiekėjų piktnaudžiavimų
 • Kaip nuo nepagrįstų tiekėjų reikalavimų saugosi pirkėjai? Giedrius Krasauskas, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų skyriaus vedėjas
Marius Dobilas / Advokatų kontoros WALLESS asocijuotasis teisininkas
15:30-15:45 Kavos pertrauka
15:45-17:00

Aktualiausia teismų praktika pagal naujuosius pirkimų įstatymus

Pranešėjai
Pranešėjai
Pranešėjai

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva