Programa
Biudžetas: kaip sutelkti įmonę sėkmingam tikslų įgyvendinimui?

Rugpjūčio 27 d.
9.30–11.00

Įvadas. Biudžeto sąvoka

 • Biudžeto apibrėžimas ir paskirtis. Biudžeto evoliucija. Pažangus biudžetas
 • Praktiniai įmonės biudžeto pavyzdžiai
 • Įmonės biudžeto struktūra. Pajamų, sąnaudų, turto ir kiti biudžetai
11.00–11.15 Kavos pertrauka
11.15–12.45

Praktinė įmonės biudžeto paruošimo užduotis. Biudžeto sąsaja su strategija

Praktinė įmonės biudžeto paruošimo užduotis

 • Praktiniai įmonės biudžeto pavyzdžiai
 • Savo įmonės biudžeto parengimas

Biudžeto sąsaja su strategija

 • Biudžeto sąsaja su įmonės strategija.
 • Strateginiai prioritetai ir tikslai.
 • Biudžetų paruošimo eiga ir atsakomybės
12.45–13.45 Pietūs
13.45–15.00

Tikslai pažangiam biudžetui. Praktinė tikslų formulavimo užduotis.

Tikslai pažangiam biudžetui

 • Skirtingi tikslai. Bendrieji veiklos ir strateginiai (pokyčio) tikslai
 • Tikslų formulavimas. Praktiniai pavyzdžiai
 • Strategijos ir biudžeto vykdymo stebėsena

Praktinė tikslų formulavimo užduotis

 • Iššūkio metodas. Kaip nuo analizės prieiti prie tikslų ir veiksmų?
15.00–15.15 Kavos pertrauka
15.15–17.00

Projekto biudžetas. Padalinio (komandos) veiklos planas

Projekto biudžetas

 • Projekto iniciavimas. Praktinė užduotis
 • Projekto finansinis pagrindimas. Praktiniai projektų biudžetų pavyzdžiai
 • Projekto eigos priežiūra ir užbaigimas

Padalinio (komandos) veiklos planas

 • Tikslų kaskadavimas. Kam to reikia?
 • Praktinis padalinio veiklos plano pavyzdys

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva