Programa
Darbas su sudėtingais žmonėmis: bendradarbiavimo būdai

Spalio 16 d.
9.30–11.00

„Sudėtingi“ žmonės

 • Dažniausiai pasitaikančių „sudėtingų“ žmonių tipai.
 • Poreikių, slypinčių už tam tikros elgsenos, suvokimas.
 • Bendradarbiavimo būdai su skirtingais sudėtingų žmonių tipais, patenkinant ir tų žmonių, ir savo poreikius.
11.00–11.15 Pertrauka
11.15–12.45

Manipuliacijos ir pasyvi agresija

 • Manipuliacinių mechanizmų suvokimas, „silpnų vietų“ grupės, per kurias manipuliatorius siekia gauti sau naudos.
 • Manipuliacijų atpažinimo būdai. Manipuliacijų valdymo strategijos.
 • Pasyvios agresijos simptomai, skirtingos pasyvios agresijos išraiškos.
 • Strategijos, kaip elgtis, atpažinus pasyvią agresiją komandoje ar tarp komandų.
12.45–13.45 Pietūs
13.45–15.00

Įtampos ir nepageidaujamų emocijų prevencija komandoje ar tarp skirtingų komandų

 • Susitarimai, kaip bendradarbiausime: procesas, kaip lengviausiai prieiti prie šių susitarimų.
 • Susitarimų laikymosi užtikrinimas.
 • Grįžtamasis ryšys, jei susitarimų laikomasi ar nesilaikoma.
15.00–15.15 Pertrauka
15.15–17.00

Kitų žmonių įtampos mažinimas

 • Veiksmai, kurių vertėtų vengti, kai komandoje kažkas patiria stiprias emocijas
 • Kaip nuraminti kitą žmogų
 • Tarpininkavimo žingsniai, kai du daugiau komandos narių ar kelios komandos nesutaria

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva