Programa
Drąsi ir efektyviai veikianti komanda. Vadovo vaidmuo ją kuriant

Kovo 20 d.
9.30–11.00

Komandų svarba. Kokios aš noriu komandos, kaip vadovas (-ė)?

 • Kokios komandos bus laiminčios ateityje? Kodėl svarbu investuoti į komandų ugdymą?
 • Kokioms komandoms priklausome ir kokias roles prisiimame skirtingose komandose?
 • Mano, kaip vadovo (-ės) lūkesčiai komandai.
 • Komandos susitarimai kaip komandinio tobulėjimo įrankis.
11.00–11.15 Pertrauka
11.15–12.45

Atvira, grįsta pasitikėjimu ir pagarba kultūra – darnios ir efektyvios komandos pagrindas

 • 5 komandų problemos ir kaip jas įveikti (P. Lencioni modelis). Testas.
 • Kaip kurti pasitikėjimo ir atvirumo atmosferą komandoje? Kaip tai pamatuoti?
 • Kaip suderinti skirtingas nuomones, valdyti sunkius pokalbius neįpuolant į kaltinimus ir įsižeidimus? Aš OK, tu OK modelis.
13.00–13.45 Pietūs
13.45–15.15

Efektyvi ir atvira tarpusavio komunikacija – raktas į sėkmingus komandos rezultatus

 • Drąsos ir empatijos derinimas siekiant produktyvių pokalbių.
 • Kaip paskatinti komandos narius prisiimti atsakomybę ir būti iniciatyviems patiems randant sprendimus.
 • Gebėjimo klausyti ir išgirsti kitus svarba sprendžiant problemas.
 • Pilkosios zonos – apie ką nedrįstame kalbėti komandose
15.15–15.30 Pertrauka
15.30–17.00

Grįžtamasis ryšys kaip komandos tobulėjimo ir efektyvumo didinimo priemonė

 • Kaip suteikti kokybišką grįžtamąjį ryšį vienas kitam, kuris skatintų bendradarbiavimą ir asmeninį augimą?
 • Kaip pasakyti tai, kas nepatinka ir jaustis komfortiškai?
 • Kaip priimti kritiką ar kitų nuomonę, neįsižeidžiant ir nenuvertinat savęs ar kito?
 • Ką su komanda turėtumėme daryti, kad taptume aukšto efektyvumo komanda?

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva