Programa
Profesionalus IT vadovas: efektyvus IT valdymas ir lyderystė (6 dienos)

IT produktų kūrimas ir projektų valdymas
9.30–11.00
Lektorius Arūnas Penkaitis

Produktas ar projektas

 • Vystome projektus ar produktus – kaip apsispręsti
 • Verslo poreikis ar detali specifikacija
11.00–11.15 Pertrauka
11.15–12.30
Lektorius Arūnas Penkaitis

Projektų valdymas

 • Populiariausios projektų valdymo metodologijos
 • Kodėl tik nedidelė dalis projektų yra sėkmingi
12.30–13.30 Pietūs
13.30–15.00
Lektorius Arūnas Penkaitis

Agile pagrindai

 • Mąstysena, vertybės principai
 • Fokusuotas darbas prieš multitasking‘ą
 • Vertės kūrimas kartu ar atskirose komandose
15.00–15.15 Pertrauka
15.15–17.00
Lektorius Arūnas Penkaitis

Scrum ir Kanban

 • Scrum įrankio pristatymas
 • Scrum simuliacija
 • Kanban įrankio pristatymas
 • Scrum ir Kanban palyginimas – kada kurį naudoti
IT palaikymas ir valdymas
9.30–11.00
Lektorius Pavel Jaževič

IT procesų diegimas ir valdymas

 • Pagrindiniai IT procesai, jų diegimo etapai bei dokumentavimas
 • IT komandos ir struktūros formavimas: HelpDesk, sistemų ir infrastruktūros vystymas bei palaikymas
 • Klasikinių, hybrid su tiekėjais bei Agile komandų valdymo iššūkiai
11.00–11.15 Pertrauka
11.15-12.30
Lektorius Pavel Jaževič

IT padalinio biudžeto planavimas ir valdymas

 • IT padalinio biudžeto planavimas: pagrindinės dalys, derinimas su įmonės strategija
 • Paslaugų ir išteklių panaudojimo apmokestinimas įmonės viduje
12.30–13.30 Pietūs
13.30–15.00
Lektorius Pavel Jaževič

Organizacijos plėtra vs IT struktūra

 • Organizacijos pasirengimas plėtrai – kaip paruošti IT struktūrą, procesus bei infrastruktūrą
15.00–15.15 Pertrauka
15.30–17.00
Lektorius Pavel Jaževič

Tiekėjų valdymas: vidiniai vs išoriniai

 • Tiekėjų valdymas. Outsourcing privalumai, trūkumai ir patirtys
 • Palaikymo kaštai – vidiniai vs outsourcing (geros ir blogos praktikos)
 • Procesų automatizavimas ir dirbtinis intelektas (mitai, geros praktikos)
Veiklos tęstinumas ir kibernetinis saugumas
9.30–11.00
Lektorius Edmundas Vasonskis

IT ir kibernetinės saugos rizikų vertinimas

 • Kodėl reikia pradėti nuo rizikų vertinimo?
 • Nauda susitarti su verslu pasitelkiant rizikų vertinimą
 • Rizikų vertinimo metodikos
 • Kaip atlikti kibernetinio saugumo rizikų vertinimą (self-assesment)
11.00–11.15 Pertrauka
11.15–12.30
Lektorius Edmundas Vasonskis

Veiklos tęstinumo ir veiklos atstatymo planai

Veiklos tęstinumas (Business Continuity)

 • Verslo ir IT atsakomybės sudarant veiklos tęstinumo planą
 • Kuo skiriasi veiklos tęstinumo planas nuo veiklos atstatymo plano

Atstatymas įvykus nelaimingam atsitikimui (Disaster Recovery Plan)

 • Kam reikalingas DRP ir kiek jis praktiškai naudingas įvykus incidentui
 • Disaster recovery plan sudarymas praktiškai
 • Disaster recovery playbooks – kodėl reikalingi atstatymo scenarijai
12.30–13.30 Pietūs
13.30–15.00
Lektorius Edmundas Vasonskis

Kibernetinio saugumo strategija ir techninės bei organizacinės priemonės

Kibernetinio saugumo strategija ir standartai

 • Kuo remtis sudarant saugumo strategiją
 • ISO 27001, CIS CONTROLS, ENISA apžvalga ir gerosios praktikos

Techninės ir organizacinės saugumo priemonės

 • PREVENT OR DETECT – kokią strategiją rinktis
 • Vidinės ir išorinės kompetencijos
 • 80/20 principas nustatant prioritetus
 • Pagrindiniai saugumo principai kurie nekainuoja!
15.00–15.15 Pertrauka
15.15–17.00
Lektorius Edmundas Vasonskis

Reagavimo į kibernetinio saugumo incidentus planas

Kam reikalingas reagavimo planas ir kas jame turi būti

 • Krizių valdymo komanda ir atsakomybės
 • Kibernetinio saugumo incidento reagavimo komanda ir atsakomybės
 • Incidentų reagavimo scenarijai (playbooks)

Išmoktos pamokos (praktiniai patarimai iš realių incidentų valdymo patirties)

 • Saugumo incidento praktinė simuliacija
 • Ką daryti ir ko nedaryti įvykus saugumo incidentui
IT vadovo lyderystė
9.30–11.00
Lektorė Rima Vanagė

Rolė

 • Vadovo rolė organizacijoje
 • Kodėl aš vadovas? Veiklos prasmė
 • Vadovo kompetencijų ir asmeninių savybių visuma. Kokio vadovo reikės rytdienos organizacijai?
 • Patyriminių užduočių bei kolegų grįžtamojo ryšio pagalba, dalyviai įsivertina savo esamas vadovavimo kompetencijas
11.00–11.15 Pertrauka
11.15–12.30
Lektorė Rima Vanagė

Asmeninės savybės

 • Vadovo 7 sąmoningumo lygiai pagal R. Baretą
 • VUCA aplinkos vadovas. Kaip keičiasi vadovo rolė, keičiantis pasauliui?
 • Kokios mano stipriosios savybės? Kas mane daro išskirtiniu vadovu? Kokias savybes noriu paryškinti, o kokias suvaldyti? Asmenybinio DiSC testo pagalba atliksime asmeninių savybių auditą
12.30–13.30 Pietūs
13.30–15.15
Lektorė Rima Vanagė

Komunikacija

 • Patyriminė užduotis, skirta bendro sprendimo priėmimui komandoje
 • Kaip atrodo geras susirinkimas?
 • Kaip suteikti grįžtamą ryšį – teigiamą ir koreguojantį?
 • Kaip pravesti individualius pokalbius? Kuo jie svarbūs?
15.00–15.00 Pertrauka
15.15–17.00
Lektorė Rima Vanagė

Asmeninis efektyvumas ir emocinė kompetencija

 • Mes negalime duoti to, ko neturime. Vadovavimas asmeniniu pavyzdžiu
 • Savidisciplina ir kaip ją lavinti?
 • Kodėl vengiama deleguoti?
 • Vadovo emocinio raštingumo pagrindas: kaip suvaldyti įtampas ir asmeninį nerimą?
Pirkimai ir derybos
9.30–11.00
Lektorius Darius Pietaris

Derybų įgūdžiai vadovo darbe

 • Derybų esmė: mokslas ir struktūra, derybų apibrėžimas. Trys požiūriai: galios, teisių ir interesų. Didžiausios klaidos, kurias darome, eidami į derybas.
 • Kodėl derybų įgūdžiai svarbūs vadovo darbe?
11.00–11.15 Pertrauka
11.15–12.30
Lektorius Darius Pietaris

Nuo pozicijų prie interesų

 • Pasiruošimas deryboms: tinkamas savo tikslų, interesų ir pozicijų įvardinimas. Kontroliniai klausimai.
 • Derybų scenarijų numatymas ir eigos nuoseklumo išlaikymas. Balansas tarp plano laikymosi ir lankstumo. Kaip pasiruošti nenumatytoms situacijoms bei netikėtiems posūkiams?
 • Perėjimas nuo reikalavimų ir norų prie tikslų ir interesų. Kodėl kompromisas nėra geriausia derybų baigtis? Išėjimo iš aklaviečių strategija ir taktikos.
 • Kaip paruošti geriausias savo alternatyvas deryboms (BATNA) ir pateikti jas kitai pusei?
 • Socialinis ir dalykinis susitarimas. Destruktyvios emocijos derybose.
12.30–13.30 Pietūs
13.30–15.00
Lektorius Darius Pietaris

Derybos su tiekėjais

 • Pardavėjų manipuliacijos: kaip jas pastebėti ir neutralizuoti? Tiekėjų blefas ir jo atpažinimas. Kaip išvengti nepamatuotų pažadų ir „miglos pūtimo“ spąstų?
 • Kaip pasiekti geresnių rezultatų, jei tiekėjas turi daugiau galios? Psichologinis pasiruošimas ir pasitikėjimas savimi.
 • Kaip sužinoti, kokios yra realios tiekėjo galimybės ir ribos? Susitarimo zonos paieška.
 • Kiek argumentų naudoti, kad kita pusė padarytų nuolaidas, kada ir kaip juos pateikti?
 • Balanso tarp gerų santykių ir spaudimo suradimas.
15.00–15.15 Pertrauka
15.15–16.30
Lektorius Darius Pietaris

Derybos organizacijos viduje

 • Derybos su įvairiomis suinteresuotomis pusėmis organizacijoje („stakeholder’iais“). Dažniausios klaidos, kurias darome, bandydami susitarti su savo darbo aplinkos žmonėmis.
 • Kaip susitarti su vadovais dėl savo idėjų įgyvendinimo? Kas gali, o kas negali būti derybų objektu?
 • Derybos bei konfliktų sprendimas su kitais skyriais ar kolegomis.
 • Kaip susitarti su pavaldiniais dėl užduočių atlikimo?
 • Derybos dėl atlyginimo bei sąlygų su darbuotojais ar kandidatais.
 • Kaip derėtis dėl biudžetų ar įgaliojimų su žmonėmis, valdančiais resursus?
16.30–17.00
Lektorius Darius Pietaris

Užbaigimas

 • Mokymų medžiagos apibendrinimas.
 • Individualių derybų įgūdžių tobulinimo veiksmų planų sudarymas.
Verslo ir IT strategija
9:30–11:00
Lektorius Dr. Vilius Kontrimas

Esminės strategijos dalys

  • Strategijos dalių aptarimas
  • IT strategijos pratybos
11:00–11:15 Pertrauka
11:15–12:30
Lektorius Dr. Vilius Kontrimas

Strategijos kūrimo procesas

 • Strategijos kūrimo proceso aptarimas
 • IT strategijos pratybos
12:30–13:30 Pietų pertrauka
13:30–15:00
Lektorius Dr. Vilius Kontrimas

Strategija

  • Strateginės minties mokyklos
  • Kas yra strategija
  • Strategijos paskirtis
  • Strategijos lygmenys
  • Strategijos kontekstas
  • Strateginės dilemos/įtampos
  • Kultūros kontekstas
  • Kūrimo požiūriai
  • IT strategijos pratybos
15:00–15:15 Pertrauka
15:15– 17:00
Lektorius Dr. Vilius Kontrimas

IT strategija

  • Funkcinės (IT) strategijos dokumentavimas
  • IT strategijos pratybos
  • Apibendrinimas
Pranešėjai
Pranešėjai

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva