Programa
Finansų vadovas – strateginis partneris. 5 susitikimai

Finansų vadovo vaidmuo: nuo strategijos iki kontrolės
9.30–11.00
Nerijus Datkūnas

Finansų vadovo vaidmuo. Strategija

Įmonių finansų valdymo ciklas

Finansų vadovo vaidmuo

 • Finansų vadovo vaidmenys
 • Finansų vadovo „stakeholderių“ žemėlapis
 • Pagrindiniai finansų vadovo uždaviniai
 • Tipinė Finansų padalinio struktūra
 • Diskusija. Finansų padalinio paskirtis ir vaidmenys

Strategija

 • Apie kurią strategiją kalbame?
 • Skirtingi strategijos lygmenys
 • Strateginis planavimas
 • Praktinė užduotis. Strateginiai iššūkiai
 • Diskusija. Finansų vadovo vaidmuo strateginiame planavime
11.00–11.15 Pertrauka
11.15–12.45
Nerijus Datkūnas

Pažangus biudžetas

 • Biudžeto evoliucija
 • Biudžeto paskirtis ir struktūra. Prognozės
 • Valdymas per tikslus
 • Kryptys. Skirtingi tikslai
 • Tikslų formulavimas
 • Rodikliai 3D: Efektyvumo žemėlapis
 • Kaskadavimas. Komandos veiklos planas (biudžetas)
 • Praktinė užduotis. Skyriaus veiklos planas
12.45–13.30 Pietūs
13:30–15.00
Nerijus Datkūnas

Investicijų valdymas. Programos ir projektai

Kapitalo kaina

 • Rizikos ir kapitalo kainos ryšys
 • Nuosavo kapitalo kaina
 • Praktinė užduotis. Verslo šakos rizika
 • Svertinė kapitalo kaina. Diskonto norma

Programos ir projektai

 • Iniciatyvų tipai. Projektai ir programos
 • Iniciatyvų atranka. Reitingavimas
 • Finansinis vertinimas
 • Praktinė užduotis. Investicinio projekto finansinis vertinimas
 • Pagrindimas. Tipinės klaidos
 • Išvados. Programos ir projektai
15.00–15.15 Pertrauka
15.15–16.45
Nerijus Datkūnas

Veiklos priežiūra. Vidaus kontrolės sistema

Veiklos priežiūra

 • Strategijos priežiūra
 • Einamosios veiklos priežiūra

Vidaus kontrolės sistema

 • Vidaus kontrolės sistemos elementai
 • Rizikos valdymas
 • Diskusija. Finansų vadovo vaidmuo vidaus kontrolėje

 

 • Apibendrinimas. Grįžtamasis ryšys
Projektų valdymas
9.30–11.00
Saulius Šimkonis

Projektai ir veikla

 • Kodėl kai kurias veiklas verta valdyti kaip projektus? Projektų ir veiklos sąryšiai.
 • Projekto tikslų hierarchija – kodėl finansų vadovas ir projekto vadovas gali skirtingai suprasti projekto sėkmę?
 • Projektų gyvavimo ciklas ir kodėl finansų vadovui jo nepakanka?
 • Skirtingos projektinės aplinkos organizacijose (funkcinė, matricinė, projektinė). Projekto vadovo įgaliojimų ir atsakomybių skirtumai kiekvienoje šių aplinkų.
11.00–11.15 Pertrauka
11.15–12.30
Saulius Šimkonis

Atsakomybės projektinėje aplinkoje

 • Kodėl nepakanka gero projekto vadovo, kad projektas būtų sėkmingas? Rolės ir atsakomybės projektinėje aplinkoje. 
 • Projekto sponsoriaus įtaka projekto sėkmei.
 • Kas turi būti įtraukta į projekto komitetą?
 • Kokios yra projektų vadovo, projekto sponsoriaus ir projektų komiteto atsakomybės: projekto inicijavime, rizikų valdyme, problemų valdyme, pokyčių valdyme, projekto uždaryme.
 • Klausimų paruošimas projekto komitetui.
12.30–13.30 Pietūs
13.30–15.00
Saulius Šimkonis

Projektai, programos ir portfeliai

 • Kada verta inicijuoti programas? Rolių ir atsakomybių skirtumai programų valdyme lyginant su projektų valdymu.
 • Projektų portfelio formavimas ir valdymas. Rolės ir atsakomybės portfelio valdyme.
 • Projektų prioritetų nustatymo technikos.
 • Naudų valdymas.
 • Projektų valdymo tarnyba (PMO).
15.00–15.15 Pertrauka
15.15–17.00
Saulius Šimkonis

Finansų bei naudų valdymas ir projektinės aplinkos branda

 • Projektų valdymo branda organizacijoje.
 • Finansų valdymas ir naudų valdymas kaip projektų valdymo brandos elementai.
 • Projektų valdymo brandos kėlimo procesas ir atsakomybės.
Sisteminis mąstymas ir sprendimų priėmimas
9.30–11.00
Romanas Gaidukas

Įmonėje kylančių problemų tipai

 • Didžiausios žmonių mąstymo spragos arba kodėl niekas nemoko sisteminio mąstymo?
 • Tragiškos organizacijos, kaip sistemos, nesuvokimo pasekmės
 • Problemų visraktis. 4 įmonėje kylančių problemų tipai ir skirtingi jų sprendimo algoritmai
11.00–11.15 Pertrauka
11.15–12.45
Romanas Gaidukas

Problemos atsiradimo ciklas

 • Kodėl problemos įmonėje taip greitai „dauginasi“ ir kaip problemų sprendimas viename padalinyje sukuria naujas problemas kitame?
 • Vadovo ir darbuotojų mąstymo stiliaus ypatumai ir jo poveikis sprendimų priėmimui grupėje
12.45–13.30 Pietūs
13.30–15.00
Romanas Gaidukas

Įmonės raidos ciklo valdymas

 • Normalios ir „patologinės“ problemos, būdingos kiekvienam įmonės raidos etapui. Kokioms problemoms vadovai turi skirti pirmenybę ir kas bus, jei to nedarys?
15.00–15.15 Pertrauka
15.15–17.00
Romanas Gaidukas

Praktika

 • Vadovo įrankių dėžė: vizualiniai verslo problemų analizės įrankiai
Pokyčių valdymas
9.30–11.00
Jūratė Vaičikonė

Pokyčių psichologija: kas „specifiško“ vyksta pokyčių metu?

 • Ar įmanoma šiais laikais nesikeisti?
 • Veiksniai, kurie lemia pokyčius organizacijoje
 • Išorinės ir vidinės pokyčių priežastys. Kodėl pokyčius reikia mokytis valdyti?
 • Pokyčio kaip proceso supratimas. Pokyčio apibūdinimas. Pokyčių tipai
 • Kaip pokyčiai daro įtaką darbo našumui?
 • Praktinės užduotys
11.00–11.15 Pertrauka
11:15–12:30
Jūratė Vaičikonė

Savęs parengimas pokyčiams

 • Pokytis nevyksta tol, kol patys nenusprendžiame jo imtis
 • Kaip įvertinti, kas man trukdo priimti pokytį? Svarbiausi pokyčio priėmimo elementai: suvokimas, noras, žinios, gebėjimai, užtvirtinimas (remiantis ADKAR modeliu)
 • Kaip padėti sau suvokti, kad reikia pokyčio?
 • Informacijos šaltiniai, kurie suteikia pokyčiams argumentus
 • Kaip padėti sau pasiryžti pokyčiams?
 • Grėsmių ir galimybių ciklo technika
 • Naudos sau atradimas pokytyje
 • Motyvacija dalyvauti pokytyje – individualus apsisprendimas
 • Vadovo rolė pokyčių metu. Ar abejojantis vadovas gali įtikinti pokyčiais savo komandą?
 • Praktinės užduotys 
12.30–13.30 Pietūs
13:30–15:00
Jūratė Vaičikonė

Komunikavimas pokyčių metu

 • Kiek paprastai komunikuojama apie pokyčius (J. P. Kotter)?
 • Kokia turėtų būti komunikacija? Kiek kartų ir kaip vadovai turėtų kalbėti tarpusavyje ir su darbuotojais?
 • Informacijos lūžiai pokyčių metu: ką mums sako ir ką mes iš tiesų girdime?
 • Kaip konstruktyviai paaiškinti ir pagrįsti pokytį?
 • Kokio pobūdžio informacija žmonėms svarbiausia?
 • Žinučių apie pokyčius parengimas
 • Praktinės užduotys: informavimas apie pokytį 
15.00–15.15 Pertrauka
15:15–16:30
Jūratė Vaičikonė

Kitų įtraukimas ir lydėjimas pokyčių metu

 • Skirtingos darbuotojų reakcijos į pokyčius. Kaip jas atpažinti?
 • Kaip įtraukti darbuotojus į pokyčių inicijavimą ir įgyvendinimą?
 • Organizacijos kultūra ir darbuotojų pasirengimas pokyčiams. Kaip valdyti darbuotojų reakcijas?
 • Kaip pamatuoti darbuotojų pasirengimą priimti pokyčius: supratimas, noras, žinios, įgūdžiai, palaikymas
Finansų vadovo lyderystė
9.30–11.00
Rima Vanagė

Lyderystės vizija

 • Asmeninės ambicijos siekiai
 • Koks mano lyderystės stilius?
 • Stipriosios ir tobulintinos tavo, kaip lyderio ypatybės
Pertrauka 11.00–11.15
11.15–12.45
Rima Vanagė

Vidinė motyvacija

 • 7 sąmoningumo dėsniai pagal Baretą
 • Savidisciplina
 • Kaip moku motyvuoti kitus?
 • Pozityvaus mąstymo ciklas
 • Kaip keičiamos nuostatos?
12.45–13.45 Pietūs
13.45–15.00
Rima Vanagė

Tinklinis mąstymas ir įtaka

 • Kaip darau įtaką kitiems?
 • Kodėl manimi turėtų tikėti?
 • Argumentavimo menas
 • Viešo kalbėjimo principai, retorika
 • Susirinkimas, kaip įtakos forma
 • Kaip įgalinti komandą vykdyti susitarimus?
15.00–15.15 Pertrauka
15.15–17.00
Rima Vanagė

Atsparumas

 • Emocinis raštingumas
 • 5 bazinės emocijos: kokią žinią jos neša?
 • Kaip ugdomas atsparumas?
 • 4 resursai ir kaip juos puoselėti?
 • Visos programos aptarimas, raktinių žinučių užtvirtinimas
 • Grįžtamasis ryšys iš kolegų

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva