Programa
Įmonių finansai ne finansininkams: ataskaitų analizė ir finansiniai rodikliai

Balandžio 17 d.
9.30–11.00

Finansinės ataskaitos. Pelno rodikliai

  • Įmonių finansinės ataskaitos
  • Pelno (nuostolių) ataskaita
  • Pelno rodikliai: kodėl visiems rūpi EBITDA?
11.00–11.15 Kavos pertrauka
11.15–12.45

Balansas

  • Ilgalaikis turtas. Nusidėvėjimas ir amortizacija
  • Trumpalaikis turtas. Apyvartinio kapitalo poreikis
  • Turto finansavimo šaltiniai: nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai
12.45–13.45 Pietūs
13.45–15.00

Santykiniai finansiniai rodikliai

  • Kreditoriams svarbūs rodikliai: likvidumas, skolų valdymas
  • Vadybinio efektyvumo vertinimas: turto valdymas, pelningumas
15.00–15.15 Kavos pertrauka
15.15–17.00

Praktinė finansinių ataskaitų analizės užduotis

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva