Programa
Įmonių finansai vadovams ir valdybų nariams

Spalio 3 d.
9.00–9.30 Registracija
9.30–11.00

Įmonių finansų valdymo tikslas ir esmė. Rizika ir kapitalo kaina. Investavimo sprendimai

 • Projektų atranka ir vertinimas
 • Būsimoji ir dabartinė vertė
11.00–11.15 Pertrauka
11.15–12.30

Investavimo sprendimai (tęsinys). Finansavimo sprendimai

 Investavimo sprendimai (tęsinys)

 • Projekto finansinis pagrindimas. Praktinis pavyzdys
 • Pagrindiniai projektų atsipirkimo rodikliai
 • Diskusija ir išvados

Finansavimo sprendimai

 • Finansavimo šaltiniai ir politika.
 • Ilgalaikis finansavimas.
 • Apyvartinio kapitalo poreikio finansavimas
 • Finansiniai kovenantai (bankų reikalavimai)
 • Diskusija ir išvados
12.30–13.15 Pietūs
13.15–14.45

Optimali kapitalo struktūra. Įmonės vertės didinimas

Optimali kapitalo struktūra

 • Optimalus skolos lygis.
 • Nuosavybė ar finansinė skola: privalumai ir trūkumai
 • Pagrindiniai paskirstymo sprendimai: dividendai, akcijų supirkimas ir kapitalo mažinimas
 • Diskusija ir išvados

Įmonės vertės didinimas

 • Ekonominio pelno sąvoka
 • Įmonės vertės pokytis
 • Diskusija ir išvados
14.45–15.00 Pertrauka
15.00–17.00

Valdymas paremtas tikslais. Įmonės veiklos planavimas ir priežiūra

Valdymas paremtas tikslais

 • Įmonės veiklos valdymo apžvalga
 • Valdymas paremtas tikslais. Tikslų kriterijai
 • Strategijos išskleidimas. Pavyzdys
 • Rodikliai, jų tipai.
 • Efektyvumo rodikliai. Finansiniai rodikliai
 • Būsenos pokyčio ir pažangos rodikliai. Pavyzdys
 • Praktinė užduotis. Tikslai ir rodikliai
 • Apibendrinimas ir išvados

Įmonės veiklos planavimas 

 • Planavimo metodai. Prognozės
 • Diskusija ir išvados

Įmonės veiklos priežiūra

 • Strategijos ir veiklos rezultatų priežiūra valdyboje ir vadovybėje
 • Strateginių projektų priežiūra
 • Susirinkimų struktūra
 • Įmonės rezultatų aptarimas vadovybėje
 • Pardavimai, jų pokytis ir dinamika
 • Sąnaudos. Valdymo apskaita
 • Diskusija ir išvados

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva