Programa
KPI pagrįstas valdymas

Spalio 15 d.
9.30–11.00

Rodikliai ir jų rūšys

11.00–11.15 Pertrauka
11.15–12.45

Pagrindinės rodiklių neveikimo priežastys ir jų koregavimas

  • Neišpildyti rodiklio atributai 
  • „Pritempti“ rodikliai („statistika“, nemetodiškai suformuluoti rodikliai)
  • „Nepamatuojamų veiklų“ rodikliai
  • Rodikliai nevaldomi kaip sistema
  • Sąsajos su strateginiu planavimu, tikslų formulavimu
12.45–13.45 Pietūs
13.45–15.00

Pagrindinės rodiklių neveikimo priežastys ir jų koregavimas

  • Sąsajos su darbuotojų tikslais, vertinimu bei motyvacine sistema
  • Komplikacijos dėl neapibrėžtumo ir pokyčių (rinkoje, veikloje)
  • Komandos neį(si)traukimas į rodiklių formulavimą ir valdymą
  • Stebėsenos ir raportavimo praktikų ydos
  • Rodiklis neįvykdytas. Kas kaltas? Rodiklio šeimininko problematika
Pertrauka 15.00–15.15
15.15–16.30

Praktinė užduotis grupėse

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva