Programa
Procesų valdymo KPI ir efektyvus jų įgyvendinimas

Birželio 19 d.
9.30–11.00

Organizacijos sistema, procesų suvokimas ir šiuolaikinių technologijų integravimas

 • Organizacija kaip sistema 
 • Procesų valdymo sistemos sudėtinės dalys 
 • Kokios šiuolaikinės technologinės priemonės galėtų padėti valdyti procesų sistemą? 
 • Procesų samprata ir identifikavimas 
 • Procesų KPI nustatymo dirbtuvės 
11.00–11.15 Pertrauka
11.15–12.45

Organizacijos ir procesų tikslai

 • Kodėl organizacijos tikslai tampa nepasiekiamais 
 • Kuo skiriasi procesų tikslai nuo organizacijos tikslų 
 • Kaip sinchronizuoti procesų tikslus su organizacijos tikslais 
12.45–13.45 Pietūs
13.45–15.00

Pardavimų auginimo sudėtinės dalys

 • Kokie procesai turi įtakos pardavimų augimui? 
 • Pardavimų auginimo vizualo kūrimas 
15.00–15.15 Pertrauka
15.15–17.00

Procesų KPI įtaka įmonės rezultatams

 • Kaip sukurti komunikaciją tarp komandos narių įmonės rezultatams auginti? 
 • Kokius procesų KPI duomenis reikėtų analizuoti siekiant laiku pastebėti kliuvinius? 
 • Aiškios sistemos, skirtos stebėti procesų eigą ir rezultatus, kūrimas 
 • Pokyčių diegimo įrankis procesams valdyti 

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva