Programa
Profesionalus pardavimo vadovas. 6 dienų programa

9.00–9.30 Registracija
9.30–10.00
Lektorius Dainius Peldžius

Įvadas

 • Pardavimų padalinys – dar nėra visa organizacija, tačiau visa organizacija turi veikti kaip pardavimų padalinys. Kaip?
10.00–11.00
Lektorius Dainius Peldžius

Organizacijos ir pardavimo padalinio efektyvumas

 • Kaip organizacijos tikslai ir strategija diktuoja pardavimo pajėgų tikslus ir strategiją? R.E.C. modelis
 • Pirmojo ir antrojo lygio pardavimo vadovų funkcijos ir atsakomybės
11.00–11.15 Kavos pertrauka
11.15–12.30
Lektorius Dainius Peldžius

Pardavimo vadybininkų efektyvumo formulė

 • Efektyvumas=Kryptis x Kiekybė x Kokybė x Entuziazmas
 • 5 pardavimo vadovo iššūkiai: kur „užklimpsta“ pardavimo pajėgos?
12.30–13.30 Pietūs
13.30–15.00
Lektorius Dainius Peldžius

Kryptis. Kiekybė. Kokybė

Kryptis

 • Kaip organizacijos strategija diktuoja klientų sąrašo ir segmentavimo kriterijų pasirinkimą?
 • Klientų segmentavimo matrica. Ką daryti su klientų segmentais?
 • Tikslų formulavimas skirtingiems klientų segmentams
 • Kontaktų skaičiaus pas skirtingų segmentų klientus nustatymas
 • Kaip užtikrinti numatytą kontaktų dažnį pas klientus?

Kiekybė

 • Finansinių, pastangų ir kompetencijos vystymo PVI (KPI) nustatymas ir kontrolė. Reikalavimai CRM sistemai monitorizuojant ir analizuojant PVI/KPI

Kokybė

 • Kaip grūdinami pardavėjai?
 • Periodiniai darbo rezultatų aptarimo pokalbiai ir jų struktūra
15.00–15.15 Kavos pertrauka
15.15–17.00
Lektorius Dainius Peldžius

Entuziazmas, apibendrinimas

 • Svarbiausi reikalavimai piniginei skatinimo sistemai
 • Pardavimo vadovo „garbės kodeksas“
 • Pardavimo pajėgų efektyvaus valdymo veiksmų žemėlapis
9.00–9.30 Registracija
9.30–11.00
Lektorė Solveiga Grudienė

Kodėl kalbėti apie pardavimo komandą ypatingai svarbu

 • Pardavimo komandos ir kaip ji atliepia strateginius tikslus
 • Santykis AŠ ir mano komanda – kaip aš jį kuriu? Kokius turiu rezervus? (teorija-diskusija, užduotis savianalizei)
11.00–11.15 Kavos pertrauka
11.15–12.45
Lektorė Solveiga Grudienė

Kada prasideda ir baigiasi komandos formavimas

 • Tiesioginio vadovo vaidmuo ir uždaviniai formuojant komandą (teorija-diskusija)
 • Darbuotojo kelionė organizacijoje – koks tiesioginio vadovo vaidmuo joje? (praktinė užduotis - proceso analizė)

 

12.45–13.45 Pietūs
13.45–15.30
Lektorė Solveiga Grudienė

Pardavimo kompetencijos – kaip užtikrinti tinkamą jų santykį komandoje?

 • Darbuotojų/kandidatų tinkamumo vertinimo principai ir būdai. Ką galime padaryti patys, kada verta tartis su ekspertais (pavyzdžių ir atvejų analizė, refleksija)
 • Konkrečių pardavimo kompetencijų atskleidimas ir įvertinimas (praktinė užduotis, darbas grupėse)
15.30–15.45 Kavos pertrauka
15.45–16.45
Lektorė Solveiga Grudienė

Komandos formavimas – nuolatinė kelionė

 • Kokias „stoteles“ svarbu susižymėti ir kada ką daryti? (teorija-diskusija, darbas grupelėse)
 • Veiksmų planas ateičiai „Ką padarysiu rytoj?“ (individuali refleksija bei aptarimas)
16.45–17.00 Klausimai
9.00–9.30 Registracija
9.30–11.00
Lektorius Eligijus Kajieta

Viso atlygio samprata ir motyvacijos varikliai

 • Viso atlygio paketo komponentai ir jų vaidmuo darbuotojų patirčiai
 • Motyvavimo teorijos ir kokią rolę motyvacijai turi atlygis
 • Integravimo į bendrą atlygio sistemą principai
11.00–11.15 Kavos pertrauka
11.15–12.30
Lektorius Eligijus Kajieta

Įmonės pardavimo modelio analizė ir tinkamos atlygio strategijos parinkimas

 • Kokie atlygio principai yra tinkami priklausomai nuo pardavimo modelio, pareigybių apibrėžimo, pardavimo ciklo bei kompleksiškumo?
 • Tipinių pardavimų skatinimo schemų apžvalga
12.30–13.30 Pietūs
13.30–15.00
Lektorius Eligijus Kajieta

Pardavimo srities darbuotojų atlygio sistemos kūrimo žingsniai

 • Bazinio ir kintamo atlygio proporcijos, tikslų ambicingumo lygiai, ryšys su rodikliais ir mokėjimo dažnumas
 • Atlygio biudžeto finansavimo ir modeliavimo principai
 • Atlygis už komandinius rezultatus: priemonės ir mechanizmai
15.00–15.15 Kavos pertrauka
15.15–17.00
Lektorius Eligijus Kajieta

Įgyvendinimas, komunikacija ir palaikymas

 • Suinteresuotų šalių identifikavimas, jų įtraukimas ir poreikio išaiškinimas
 • Atlygio sistemos komunikavimo strategijos ir įrankiai
 • Veiksmingumo analizė ir schemos koregavimo taktikos
9.00–9.30 Registracija
9.30–11.00
Lektorė Orinta Žvirzdinė

Darbuotojų įsitraukimo svarba ir jų potencialo atskleidimas

 • Darbuotojų įsitraukimas. Ilgalaikiai ir trumpalaikiai motyvatoriai. 
 • Vienas su vienu ugdymo susitikimai, siekiant padėti darbuotojams įsitraukti ir pasiekti tikslus.
 • Darbuotojų potencialas. Darbuotojo visumos pažinimas, jo gebėjimų ir talentų puoselėjimas.
11.00–11.15 Kavos pertrauka
11.15–12.30
Lektorė Orinta Žvirzdinė

Darbuotojų ugdymas skatinant ir palaikant, prisitaikant prie jų brandos

 • Kada ir kokį vadovavimo stilių taikyti, priklausomai nuo darbuotojo brandos, kompetencijos ir motyvacijos.  
 • Nuo direktyvaus vadovavimo prie ugdomojo vadovavimo. 
 • Įgaliojimų ir atsakomybės pasidalijimas. Efektyvus delegavimo procesas
12.30–13.30 Pietūs
13.30–15.15
Lektorė Orinta Žvirzdinė

Darbuotojų sąmoningumo ir savarankiškumo ugdymas klausant ir padedant jiems patiems rasti sprendimus

 • Empatiškas klausymas, kokie skirtumai nuo įprasto klausymo. Kaip išmokti klausytis empatiškai.
 • Kaip padėti darbuotojui pačiam rasti sprendimus ir ugdyti jo sąmoningumą. Koučingo klausimai.
15.15–15.30 Kavos pertrauka
15.30–17.00
Lektorė Orinta Žvirzdinė

Grįžtamojo ryšio kultūra organizacijoje

 • Efektyvi ir atvira komunikacija, paremta grįžtamojo ryšio kultūra. 
 • Pilkosios zonos – apie ką nedrįstame kalbėti komandoje.
 • Kaip suteikti ir priimti grįžtamąjį ryšį, kad jis būtų kiekvieno darbuotojo tobulėjimo šaltinis ir komandos augimo įrankis.
 • Dažniausiai daromos klaidos, patarimai kaip jų išvengti.

Dienos aptarimas, reflekcijos.
 

9.00–9.30 Registracija
9.30–10.00
Lektorius Darius Pietaris

Įvadas

 • Sąsajos tarp pardavimo ir derybų.
 • Vadovo vaidmuo pardavime ir derybose. Dažniausios klaidos ir geriausios praktikos.
 • Pardavimo vadovo emocinė kompetencija: savęs, darbuotojų ir klientų valdymas.
10.00–11.00
Lektorius Darius Pietaris

Pardavimo psichologija

 • Kas lemia kliento sprendimus? Pasiūlymų vertės suvokimas: mūsų produktai kliento akimis.
 • Produkto visuma: ką mes parduodame klientams? Iš ko susideda produkto vertė?
 • Psichologinis pardavimo darbuotojo pasiruošimas: pasitikėjimas savimi, produktu ir kompanija.
 • Kuo mūsų pasiūlymai pranašesni už konkurentų?
 • Kaip pardavimo vadovas gali daryti įtaką pardavėjų komandos nusiteikimui ir nuostatoms?
11.00–11.15 Kavos pertrauka
11.15–12.30
Lektorius Darius Pietaris

Pardavimo procesas

 • Mainų pardavimas, sprendimų pardavimas, įžvalgų pardavimas.
 • Pardavimo proceso fazės: diagnostika, sprendimas, susitarimas ir santykių palaikymas.
 • Pardavimo susitikimo žingsniai: nuo kontakto užmezgimo iki susitarimų vykdymo.
 • Klausimų tipai ir klausinėjimo technikos. Gynybinės klientų reakcijos: kaip sumažinti pasipriešinimą?
 • Pasiūlymo elementai, padedantys parodyti klientui naudą. Kaip parodyti vertę klientui?
 • Atsakymai į kliento abejones ir prieštaravimus.
 • Svarbiausios pardavėjo kompetencijos ir pardavimo vadovo vaidmuo pardavimo procese.
12.30–13.30 Pietūs
13.30–15.00
Lektorius Darius Pietaris

Derybų principai

 • Derybos pardavimo procese.
 • Derybų etapai ir eiga: kaip tinkamai išdėstyti žingsnius?
 • Skirtumas tarp norų, reikalavimų (pozicijų) ir interesų.
 • Interesų derybų privalumai. Išėjimo iš aklaviečių strategija. Klientų keliamos sąlygos ir jų apėjimas.
 • Dažniausios derybininkų klaidos ir tinkamiausios elgsenos.
 • Pasiruošimas deryboms, situacijos analizė ir scenarijų planavimas: kontroliniai klausimai.
15.00–15.15 Kavos pertrauka
15.15–17.00
Lektorius Darius Pietaris

Derybų strategijos ir taktikos

 • Vienašalės derybų strategijos ir jų pasirinkimas. Strateginės derybų klaidos.
 • Derybos su žmonėmis, stumiančiais derybas į aklavietes.
 • Kaip suprasti, kada derybų partneris nebegali nusileisti? Kitos pusės blefas ir jo atpažinimas.
 • Kodėl mes nuolaidžiaujame ir kaip to išvengti?
 • Derybos dėl kainų ir įkainių. Ką daryti, kai nebegalime nusileisti?
 • Kūrybiškumas ieškant sprendimų ir išėjimų iš derybinių aklaviečių.

Užbaigimas

 • Apibendrinimas. Individualių įgūdžių tobulinimo veiksmų planų sudarymas.
9.00–9.30 Registracija
9.30–11.00
Lektorė Rima Vanagė

Asmeninis įvaizdis

•    Asmeninis pardavimo vadovo pozicionavimas, savęs pardavimas.
•    Kaip aš noriu, kad apie mane kalbėtų žmonės?
•    Kokiais žmonėmis tikime ir norime sekti?
•    Kas mane daro išskirtiniu vadovu? Kokias savybes noriu paryškinti, o kokias suvaldyti? 
•    Asmeninė vadovo vizija: koks vadovas noriu būti po 3 m.? Individualios užduoties pagalba kursime savo, kaip vadovo viziją.
•    Praktika, kolegų grįžtamasis ryšys.

11.00–11.15 Kavos pertrauka
11.15–12.45
Lektorė Rima Vanagė

Kompetencija ir nuostata

•    Naujas požiūris į jau turimas kompetencijas, įgūdžius. 
•    Kaip keisti įpročius? Kaip susiformuoja įpročio kilpa?
•    Saviugda. Savidisciplina.
•    Kaip susiformuoja nuostatos ir kaip  jas valdyti?
•    Pozityvaus mąstymo ciklas.

12.45–13.45 Pietūs
13.45–15.00
Lektorė Rima Vanagė

Sunkumai ir jų sprendimas

•    Analizuosime vadovo rolę konkrečiose situacijose.
•    Kas kelia įtampas, kodėl?
•    Kada mokyti, kada konsultuoti,  kada ugdyti, kada atleisti?
•    Situacinio vadovavimo testas.

15.00–15.15 Kavos pertrauka
15.15–17.00
Lektorė Rima Vanagė

Vidinė motyvacija ir entuziazmas

•    Vidinė motyvacija tobulėti ir augti, padedant augti kitiems.
•    Vadovo 7 sąmoningumo lygiai pagal R. Baretą.
•    4 suderinamumai, kad organizacija sėkmingai funkcionuotų: ar mano vertybės atitinka mano elgesį? Ar mano elgesys atitinka organizacines vertybes? Ar organizacinės vertybės atsispindi darbuotojų elgesyje? Ar darbuotojų elgesys teigiamai vertinamas klientų (tiek viduje, tiek išorėje)? 
•    Realių verslo situacijų pavyzdžių analizės pagalba ieškosime dažniausių vadovų veiklos klaidų.

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva