Programa
Tiekimo grandinės valdymo KPI

Gegužės 8 d.
9.30–11.00

I dalis

 • Įžanga: praktiniai įmonėse įgyvendintų tiekimo grandinės susirinkimų pavyzdžiai ir nauda.
 • Tiekimo grandinės sudėtinės dalys: pirkimai, sandėliavimas, gamyba, pardavimai.
 • Kodėl svarbu veiklas sisteminti į procesus?
 • Tiekimo grandinės procesai - praktinis jų identifikavimas dalyvių organizacijose.
11.00–11.15 Pertrauka
11.15–12.30

II dalis

 • Pagrindiniai tiekimo grandinės valdymo proceso KPI.
 • Tiekimo grandinės kliuviniai: ką įmonė praranda ir kodėl?
 • Praktinis kliuvinių identifikavimas dalyvių organizacijose.
12.30–13.30 Pietūs
13.30–15.00

III dalis

 • Praktika: kaip tiekimo grandinės KPI paversti procesų matavimo piltuvėliu?
 • Praktika: kaip nustatyti pagrindinius tiekimo grandinės KPI?
 • Praktika: kaip parinkti tiekimo grandinės KPI vizualizavimo įrankius?
 • Kaip sklandžiai įdiegti tiekimo grandinės KPI valdymą?
15.00–15.15 Pertrauka
15.15–16.30

IV dalis

 • Tiekimo grandinės susirinkimo formatas - privalomas kiekvienai organizacijai.
 • Kaip sklandžiai vykdyti tiekimo grandinės valdymo proceso komunikaciją?
 • Pateikiama praktinė metodika kaip lengvai ir paprastai nuotoliniu būdu įgyvendinti tiekimo grandinės susirinkimo formatą.
 • Pateikiama praktiškai patikrinta ir patvirtinta metodika, kaip dirbti su tiekimo grandinės KPI ir kliuviniais.

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva